MySzkolimy.pl

Znajdź specjalistów w swojej dziedzinie!

dr inż. Krzysztof Tomkiewicz

Wykładowca, trener, coach i konsultant w dziedzinie wdrażania i optymalizacji procesów IT, współpracy IT i Biznesu oraz transformacji cyfrowej. Niezależny ekspert i analityk rynku specjalizujący się w trendach wykorzystania metodyk oraz metod i standardów zarządzania IT. Współautor BizDevOps - koncepcji zarządzania, której istotą jest przeprowadzona na poziomie kulturowym, organizacyjnym i architektonicznym konwergencja Biznesu i IT (https://www.governica.com/artykul/Sk%C4%85d_ten_BizDevOps).

Uczestniczył i zarządzał licznymi projektami począwszy od konstrukcyjnych i programistycznych, poprzez analityczne i organizacyjne, a skończywszy na transformacyjnych. Prowadził projekty i audyty z zakresu zarządzania procesowego usługami IT w firmach z branży finansowej, transportowej i informatycznej. Był odpowiedzialny za opracowanie metodyk wdrożeń, utrzymania oraz oceny dojrzałości usług wsparcia użytkowników IT.

Posiada ogromne doświadczenia zawodowe związane z działalnością edukacyjną i szkoleniową. Przygotowanie teoretyczne i pierwsze umiejętności zdobył jako adiunkt WAT oraz trener Centrum Szkolenia CAD. Następnie przez wiele lat był związany z Wydawnictwem IDG Poland SA, gdzie zakończył współpracę na stanowisku dyrektora Działu Forum CXO. Nadzorował i koordynował działania merytoryczne oraz organizacyjne związanych z planowaniem i realizacją projektów konferencyjnych. Przez kolejne sześć lat jako dyrektor ds. rozwoju CTPartners SA odpowiadał za jakość i budowę oferty szkoleń w spółce. Od kilku lat prowadzi autorskie szkolenia z zakresu komunikacji międzyludzkiej, zarządzania procesami IT, marketingu usług IT i zarządzania zmianą. Równocześnie na specjalne zamówienia opracowuje i realizuje dedykowane szkolenia w ramach projektów transformacyjnych.

Aktywnie działa na rzecz propagowania standardów i najlepszych praktyk zarządzania. Jest członkiem i współzałożycielem między innymi HDI-Poland, itSMF Polska, PSTP i ProCAX. Fundator i prezes Zarządu Fundacji Governica, której celem jest wspieranie rozwoju gospodarki, promowanie innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości poprzez upowszechnianie wykorzystywania standardów zarządzania, w tym najlepszych światowych praktyk, norm i modeli zarządzania (https://fundacja.governica.com/).

Autor ponad 50 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu teorii niezawodności, diagnostyki technicznej i tomografii oraz wielu artykułów z zakresu marketingu i zarządzania. Prelegent i uczestnik licznych konferencji naukowo-technicznych i biznesowych. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zarządzania usługami IT na Politechnice Warszawskiej. Absolwent oraz Doktor Nauk Technicznych o specjalności diagnostyka techniczna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Profil działalności

  • Dopasowanie IT-Biznes
  • Komunikacja wewnętrzna IT-Biznes
  • Transformacja organizacji
  • Komunikowanie zmiany
  • Warsztaty strategiczne

Języki obce

wyłcznie w języku polskim

Klienci, Referencje

Referencje na życzenie Klienta

Dane kontaktowe

dr inż. Krzysztof TomkiewiczTel:
Wyświetl
Email:
Wyświetl
Znajdziesz mnie również na

Dziedzina / Specjalizacja: - Zarządzanie / Strategiczne
- Zarządzanie / Zmianą
- Zarządzanie / Organizacją
- Zarządzanie / Procesami
Obszar działalności: - Cała Polska
Cena treningu za godz. do uzgodnieniazł
Skontaktuj się