MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Zaburzenia rozwoju u dzieci i młodzieży (Autyzm i ADHD) z elementami pedagogiki specjalnej

Szkolenie  ma na celu dostarczenie niezbędnej wiedzy pozwalającej zrozumieć trudności dziecka z autyzmem oraz ADHD.

Cel szkolenia

Cel szkolenia: jest dostarczenie niezbędnej wiedzy pozwalającej zrozumieć trudności dziecka z autyzmem oraz ADHD. Celem szkolenia jest dostarczenie podstawowych zasad pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju. Uczestnik szkolenia pozna również elementy pedagogiki specjalnej oraz zarys psychologicznych i praktycznych metod do oceny rozwoju dziecka.

Grupa docelowa

 • Psycholodzy, 
 • Pedagodzy specjalni,
 • Specjaliści wczesnego wspomagania rozwoju,
 • Terapeuci Integracji Sensorycznej,
 • Terapeuci Zajęciowi,
 • Rodzice i wszyscy zainteresowani.

Program

1 ZABURZENIA ROZWOJU – AUTYZM I ADHD 8 godz.

a) Nadpobudliwość psychoruchowa

• Objawy ADHD w sferze ruchowej, poznawczej, emocjonalno-społecznej

• Kryteria diagnostyczne zespołu nadpobudliwości psychoruchowej

• Czynniki ryzyka ADHD

• Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z ADHD

b) Praca z jednostką wybitnie zdolną i problematyka autyzmu

• Cechy jednostki wybitnie zdolnej

• Sposoby pracy z uczniem zdolnym

• Syndromy autyzmu

• Wpływ autyzmu na rodziców

• Wyznaczniki procesu edukacyjnego wobec dzieci z autyzmem

2 ELEMENTY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 7 godz.

a) Podstawowe pojęcia związane z pedagogiką specjalną

b) Przedmiot, zakres i cel pedagogiki specjalnej

c) Sposoby postępowania w pedagogice specjalnej

• diagnoza i interwencja

• uaktywnienie i wielostronna stymulacja

• indywidualizacja

• kompensacja,

• usprawnianie,

• profilaktyka i prewencja,

d) Przegląd dziedzin pedagogiki specjalnej

• Pedagogika osób z upośledzeniem umysłowym –

oligofrenopedagogika

• Pedagogika niewidomych i niedowidzących- tyflopedagogika

• Pedagogika osób niesłyszących i niedosłyszących –

surdopedagogika

• Pedagogika terapeutyczna

• Pedagogika osób niedostosowanych społecznie – pedagogika

resocjalizacyjna.

3 PSYCHOLOGICZNA OCENA ROZWOJU DZIECKA 5 godz.

a) Rozwój czynności zabawy i rozwój chwytania

b) Rysunek jako wskaźnik rozwoju

c) Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

d) Lateralizacja

e) Arkusz do diagnozy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Razem liczba godzin: 20 godz

Szczegółowe informacje i program na temat kursu: 

http://ekursyonline.pl/adhd-i-autyzm/

Certyfikaty

Zaświadczenie elektroniczne: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia - BEZPŁATNE!

Zaświadczenie tradycyjne: opcja dodatkowa: wersja drukowana dodatkowo płatna 15 zł

Suplement do dyplomu (bez względu na formę): 10,00 zł

Dyplom MEN: 20,00 zł

Wzory zaświadczeń oraz dyplomów: http://ekursyonline.pl/zaswiadczenie/

Pozostałe usługi (laminacja, tłumaczenie na język angielski) według cennika przedstawionego na stronie: http://ekursyonline.pl/cennik/

Prowadzący

Jesteśmy firmą szkoleniową PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych i zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń przez internet, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Nasza firma szkoleniowa zapewni Ci:

 • merytoryczne wsparcie i pomoc w nauce,    
 • skuteczną metodę pozyskiwania wiedzy,    
 • dostęp do profesjonalnych treści,    
 • bezstresowe podnoszenie kwalifikacji,    
 • zdobycie zaświadczenia ukończenia szkolenia.   

Naszą ofertę edukacyjną szczególnie kierujemy do osób operatywnych i samodzielnych, chcących uzyskać konkretną wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje.

Kursy internetowe z certyfikatem zwiększą Twoją atrakcyjność zawodową i podniosą Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Zobacz kto nam zaufał: http://ekursyonline.pl/zaufali-nam/

Harmonogram

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Kurs można rozpocząć i zakończyć w dowolnym terminie!

E-learning jest wygodną formą nauki która polega na udostępnianiu materiałów szkoleniowych (w formie pdf) w formie elektronicznej przez Internet. Kursy e-learningowe opracowywane są w specjalny sposób (umożliwiający samodzielną pracę uczestników).

Zamiast kilometrów podróży, godzin spędzonych w pociągu, noclegów poza domem, wybierz kursy e-learningowe! A wolny czas poświęć swoim najbliższym! 

Informacje organizacyjne

Główną zaletą oferowanych przez nas kursów jest szybkie i bezstresowe przyswajanie wiedzy, która podana jest w bardzo zrozumiały i czytelny sposób. Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dlaczego szkolenia online?

 • Nie płacisz za dojazd, nocleg i wyżywienie,    
 • Dostęp do materiałów jest 24h/7 dni w tygodniu,    
 • Sam/a wyznaczasz godziny nauki,    
 • Dostosowujesz tempo nauki do własnych potrzeb,    
 • Otrzymujesz zaświadczenie w formie elektronicznej i/lub tradycyjnej.   

Dowiedz się więcej na temat tego jak przebiega nauka: http://ekursyonline.pl/przebieg-kursu/

Pozostałe szkolenia Organizatora

Informacje podstawowe

Cena: 99 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Diana Puchalska