MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Trener pracy osób niepełnosprawnych intelektualnie z elementami doradztwa edukacyjno-zawodowego

Szkolenie dostarcza podstawowej wiedzy dotyczącej metodyki nauczania i uczenia się osób dorosłych - w tym osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Cel szkolenia

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej metodyki nauczania i uczenia się osób dorosłych. Poznanie charakterystyki istoty psychologii pracy, a także jej przedmiotu, celu i zadań. Szkolenie zawiera elementy dotyczące doradztwa zawodowego wraz z warsztatem pracy doradcy zawodowego. Szkolenie zawiera także podstawy oligofrenopedagogiki.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Grupa docelowa

 • Dla nauczycieli, pedagogów,   
 • Dla wychowawców, opiekunów,   
 • Dla doradców zawodowych, psychologów,   
 • Dla coachów, szkoleniowców i trenerów   
 • Dla specjalistów pracujących z ludźmi,   
 • Dla studentów i osób planujących pracę z drugim człowiekiem.

Program

MODUŁ I. Metodyka nauczania i uczenia się dorosłych (13 godz.)

 • Andragogika 
 • Asocjogram 
 • Planowanie, realizacja, ewaluacja uczenia się dorosłych 
 • Formułowanie celów uczenia się 
 • Praca w grupach jako forma dydaktyczna i społeczna 
 • Szkolna i pozaszkolna oświata dorosłych 
 • Ewaluacja w procesie kształcenia 

MODUŁ II. Istota i zadania psychologii pracy (7 godz.)

 • Specyfika przedmiotu psychologia pracy 
 • Działy psychologii pracy 
 • Przystosowanie pracy do człowieka 
 • Przystosowanie człowieka do pracy (psychologia doboru zawodowego) 
 • Przystosowanie człowieka do pracy z innymi ludźmi 
 • Model przystosowania zawodowego 
 • Teorie motywacji do pracy 
 • Interpersonalne komunikowanie się 
 • Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów w organizacji pracy 

MODUŁ III. Doradztwo zawodowe (9 godz.)

 • Teorie wyboru zawodu 
 • Kariera zawodowa 
 • Stres w pracy 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Kompetencje menedżerskie 
 • Poradnictwo zawodowe i poradnictwo kariery zawodowej 
 • Doradztwo zawodowe 
 • Uwarunkowania społeczne i kulturowe w doradztwie zawodowym 
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego 

MODUŁ IV. Podstawy oligofrenopedagogiki (11 godz.)

 • Metody pracy z dzieckiem z głębokim upośledzeniem umysłowym 
 • Metodyka nauczania lekko upośledzonych umysłowo 
 • Etiologia upośledzenia umysłowego 
 • Metody aktywizujące 
 • Mózgowe porażenie dziecięce

Liczba godzin:40

Szczegółowe informacje i program na temat kursu: http://ekursyonline.pl/trener-pracy-niepelnosprawnych/

Certyfikaty

Wzory zaświadczeń oraz dyplomów: http://ekursyonline.pl/zaswiadczenie/

Prowadzący

Jesteśmy firmą szkoleniową PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych i zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń przez internet, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Nasza firma szkoleniowa zapewni Ci:

 • merytoryczne wsparcie i pomoc w nauce,    
 • skuteczną metodę pozyskiwania wiedzy,    
 • dostęp do profesjonalnych treści,    
 • bezstresowe podnoszenie kwalifikacji,    
 • zdobycie zaświadczenia ukończenia szkolenia.   

Naszą ofertę edukacyjną szczególnie kierujemy do osób operatywnych i samodzielnych, chcących uzyskać konkretną wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje.

Kursy internetowe z certyfikatem zwiększą Twoją atrakcyjność zawodową i podniosą Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Zobacz kto nam zaufał: http://ekursyonline.pl/zaufali-nam/

Harmonogram

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Kurs można rozpocząć i zakończyć w dowolnym terminie!

E-learning jest wygodną formą nauki która polega na udostępnianiu materiałów szkoleniowych (w formie pdf) w formie elektronicznej przez Internet. Kursy e-learningowe opracowywane są w specjalny sposób (umożliwiający samodzielną pracę uczestników).

Zamiast kilometrów podróży, godzin spędzonych w pociągu, noclegów poza domem, wybierz kursy e-learningowe! A wolny czas poświęć swoim najbliższym! 

Informacje organizacyjne

Główną zaletą oferowanych przez nas kursów jest szybkie i bezstresowe przyswajanie wiedzy, która podana jest w bardzo zrozumiały i czytelny sposób. Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dlaczego szkolenia online?

 • Nie płacisz za dojazd, nocleg i wyżywienie,    
 • Dostęp do materiałów jest 24h/7 dni w tygodniu,    
 • Sam/a wyznaczasz godziny nauki,    
 • Dostosowujesz tempo nauki do własnych potrzeb,    
 • Otrzymujesz zaświadczenie w formie elektronicznej i/lub tradycyjnej.    

Dowiedz się więcej na temat tego jak przebiega nauka: http://ekursyonline.pl/przebieg-kursu/

Terminarz szkolenia

 • Termin do ustalenia - Internet, Internet

Pozostałe szkolenia Organizatora

Informacje podstawowe

Cena: 99 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Diana Puchalska