MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Trener osobisty: coach, mentor, tutor z elementami interwencji kryzysowej

Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej metodyki nauczania i uczenia się osób dorosłych wraz z nowoczesnymi metodami pracy takimi jak: coaching, mentoring i tutoring. 

Cel szkolenia

Cel szkolenia: przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej metodyki nauczania i uczenia się osób dorosłych wraz z nowoczesnymi metodami pracy takimi jak: coaching, mentoring i tutoring. Szkolenie wzbogacone zostało o elementy podstaw powstawania kryzysów, a także zadania interwencji kryzysowej oraz opis procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Dodatkowe informacje: Trener osobisty (coach, mentor, tutor) Kod: 235920 Synteza: Pomaga klientowi dokonywać zmiany w rozwoju osobistym i zawodowym oraz realizacji wyznaczonych celów; wspiera proces zmiany we wszystkich obszarach życia: odkrywa niewykorzystany potencjał człowieka w sesjach indywidualnych i zbiorowych; wzbudza motywację do działania; wspólnie z klientem znajduje skuteczne rozwiązania. 

Grupa docelowa

 • Dla nauczycieli, pedagogów,   
 • Dla wychowawców, opiekunów,   
 • Dla doradców zawodowych, psychologów,   
 • Dla coachów, szkoleniowców i trenerów   
 • Dla specjalistów pracujących z ludźmi,   
 • Dla studentów i osób planujących pracę z drugim człowiekiem.

Program

MODUŁ I. METODYKA NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH (13 godz.)

 • Cele, strategie, teorie uczenia się dorosłych 
 • Andragogika 
 • Planowanie, realizacja, ewaluacja uczenia się dorosłych 
 • Praca w grupach jako forma dydaktyczna i społeczna 
 • Aspekty psychologii grupy 
 • Szkolna i pozaszkolna oświata dorosłych 
 • Ewaluacja w procesie kształcenia 

MODUŁ II. COACHING (11 godz.)

 • Czym jest coaching? 
 • Rodzaje coachingu 
 • Metodyka coachingu 
 • Metafora w coachingu 
 • Na czym polega praca z coachem? 
 • Medytacja w warsztacie coacha 
 • Inteligencja emocjonalna w coachingu 
 • Modele rozmów coachingowych 
 • Coaching edukacyjny 
 • Coaching a terapia 
 • Relacja coach – klient 

MODUŁ III. MENTORING I TUTORING (6 godz.)

 • Czym jest mentoring, kim jest mentor? 
 • Tutoring jako innowacyjna metoda 
 • Korzyści wypływające z tutoringu 
 • Założenia w pracy tutora 
 • Dialog w tutoringu 

MODUŁ IV. PODSTAWY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (6 godz.)

 • Przyczyny wystąpienia kryzysu 
 • Zadania interwencji kryzysowej 
 • Wybrane modele interwencji kryzysowych 
 • Procedury postępowania w sytuacji kryzysowej 

Liczba godzin: 36

Szczegółowe informacje i program na temat kursu: http://ekursyonline.pl/trener-osobisty-coach-mentor-tutor/

Certyfikaty

Wzory zaświadczeń oraz dyplomów: http://ekursyonline.pl/zaswiadczenie/

Prowadzący

Jesteśmy firmą szkoleniową PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych i zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń przez internet, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Nasza firma szkoleniowa zapewni Ci:

 • merytoryczne wsparcie i pomoc w nauce,    
 • skuteczną metodę pozyskiwania wiedzy,    
 • dostęp do profesjonalnych treści,    
 • bezstresowe podnoszenie kwalifikacji,    
 • zdobycie zaświadczenia ukończenia szkolenia.   

Naszą ofertę edukacyjną szczególnie kierujemy do osób operatywnych i samodzielnych, chcących uzyskać konkretną wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje.

Kursy internetowe z certyfikatem zwiększą Twoją atrakcyjność zawodową i podniosą Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Zobacz kto nam zaufał: http://ekursyonline.pl/zaufali-nam/

Harmonogram

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Kurs można rozpocząć i zakończyć w dowolnym terminie!

E-learning jest wygodną formą nauki która polega na udostępnianiu materiałów szkoleniowych (w formie pdf) w formie elektronicznej przez Internet. Kursy e-learningowe opracowywane są w specjalny sposób (umożliwiający samodzielną pracę uczestników).

Zamiast kilometrów podróży, godzin spędzonych w pociągu, noclegów poza domem, wybierz kursy e-learningowe! A wolny czas poświęć swoim najbliższym! 

Informacje organizacyjne

Główną zaletą oferowanych przez nas kursów jest szybkie i bezstresowe przyswajanie wiedzy, która podana jest w bardzo zrozumiały i czytelny sposób. Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dlaczego szkolenia online?

 • Nie płacisz za dojazd, nocleg i wyżywienie,    
 • Dostęp do materiałów jest 24h/7 dni w tygodniu,    
 • Sam/a wyznaczasz godziny nauki,    
 • Dostosowujesz tempo nauki do własnych potrzeb,    
 • Otrzymujesz zaświadczenie w formie elektronicznej i/lub tradycyjnej.    
Dowiedz się więcej na temat tego jak przebiega nauka: http://ekursyonline.pl/przebieg-kursu/

Terminarz szkolenia

 • Termin do ustalenia - Internet, Internet

Pozostałe szkolenia Organizatora

Informacje podstawowe

Cena: 99 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Diana Puchalska