MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Szkolenie VBA w Excelu zaawansowany w Poznaniu 3 dniowe

Kurs Szkolenie VBA w Excelu zaawansowany w Poznaniu 3 dniowe przeprowadzane jest w formie warsztatów praktycznych w małych grupach (min. 5 osób). Dla każdego uczestnika szkolenia przygotowane jest stanowisko komputerowe.

Program

1.Programowanie

• Zmienne i stałe – typy i deklaracje

• Zmienne publiczne

• Tablice statyczne, dynamiczne, wielowymiarowe

• Instrukcje warunkowe

• Pętle

• Sortowania w tablicach

2. Programowanie obiektowe

• Tworzenie własne typów danych User-defined Type

• Tworzenie kolekcji

• Dodawanie i usuwanie elementów kolekcji

• Odwołania do elementów (za pomocą klucza oraz indeksu)

• Dodawanie modułu klasy i omówienie jego właściwości

• Zasady tworzenia obiektów

• Tworzenie metod

• Tworzenie właściwości

• Property Let, Get, Set

• Omówienie konstruktora

3.Optymalizacji i analiza kodu VBA

• Optymalizacja za pomocą funkcji ScreenUpdating

• Pomiar czasu za pomocą metody Timer

• Czujki – Watch window

• Okno Immediate

4. Obiektowość Excela

• Omówienie obiektów Excel’a

• Worksheets – ochrona, ukrywanie

• Kolekcje Worksheets i Sheets

• Workbook I ThisWorkbook

• Walidacja arkuszy

• CurrentRegion

• Metoda find

• Sheets, Cells, Range

5.Współpraca z Excel

• Object Linking and Embedding

• Wiązania – wczesne, późne

• MS Word z poziomu MS Excel

• Obsługa baz danych

• Współpraca z bazą danych Access i MySQL

• Pobieranie wyników zapytań z bazy do Excela

• Wpisywanie z Excela do Bazy

• Obiekty Recordset, Connection

• Właściwość CopyfromRecordset

6.Procedury

• Wywoływanie

• Przekazywanie parametrów

• Przekazania przez referencje i wartość ByRef i ByVal

7.Funkcje

• Parametry domyślne funkcji

• Parametry opcjonalne

• Dowolna ilość parametrów – ParamArray

• Opisy do funkcji

• Funkcje wbudowane Excela -kolekcja WorksheetFunction

• Funkcje konwertujące

8.Obsługa plików tekstowych

• Tryby otwarcia Append, Input, Output

• Funkcja FreeFile

• Czytanie danych z pliku Line Input#, Input#, Input

• Wpisywanie dane do pliku Write#, Print#

• Rekordy w pliku i operator „;”

• Tablice i efektywne przetwarzanie danych

• Wyszukiwanie plików po zawartości FileSearch

• Mechanizm pobierania plików

9.Formularze i okna dialogowe

• Kontrolki i tworzenie formularzy

• Oprogramowywanie kontrolek

• Okna dialogowe – VBA.inputbox, Application.inputbox, MsgBox

10.Zdarzenia w aplikacji

• Dostępne zdarzenia skoroszytu i arkusza

• Oprogramowywanie zdarzeń

• Przypisywanie kodów

• Zdarzenia kontrolek

11.Wykresy

• Obiekt Chart i kolekcja Charts

• Chartwizard

• Kod wykresu

• Eksport wykresów


Certyfikaty

Wystawiamy certyfikat ukończenia szkolenia firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek

Informacje organizacyjne

Na szkoleniu zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe: długopis, notatnik,
  • książkę związaną z tematyką szkolenia,
  • przerwę kawową,
  • certyfikat ukończenia szkolenie firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek.

Kurs Szkolenie VBA w Excelu zaawansowany w Poznaniu 3 dniowe przeprowadzane jest w wymiarze 24 godzin lekcyjnych po 8 godzin lekcyjnych w każdym dniu.

Kurs Szkolenie VBA w Excelu zaawansowany w Poznaniu 3 dniowe odbywa się przeważnie w godzinach od 9:00 do 16:00. W trakcie szkolenia przewidziane są 2 krótsze przerwy oraz jedna przerwa obiadowa około godziny 13:00.

Pozostałe szkolenia Organizatora

Informacje podstawowe

Cena: 1290 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Angelika Mołek