MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Redagowanie pism biurowych, urzędowych i procesowych z elementami zarządzania dokumentacją

Szkolenie zapoznaje uczestników z podstawami redakcji pism biurowych oraz urzędowych.

Cel szkolenia

Cel szkolenia: jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z redakcją pism biurowych oraz urzędowych. Uczestnik pozna zasady i części składowe redagowania najważniejszych pism. Szkolenie obejmuje również tematykę wybranych pism procesowych w sprawach rodzinnych. Uczestnik szkolenia nabędzie również podstawową wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem i archiwizacją dokumentacji.

Grupa docelowa

 • pracownicy biur i sekretariatów,
 • pracownicy kancelarii, referenci, 
 • protokolanci sądowi,
 • pracownicy administracyjno-biurowi,
 • pracownicy działów HR,
 • wszystkie zainteresowane osoby tematyką szkoleniow

Program

I. REDAKCJA PISM BIUROWYCH I URZĘDOWYCH 15 godz.

a) Zasady redagowania pism

b) Części składowe pism, układ graficzny oraz adresowanie kopert

c) Korespondencja wewnętrzna (notatka służbowa, sprawozdanie, protokół,  instrukcje i zarządzenie) 

d) Korespondencja zewnętrzna (CV, list motywacyjny, podanie o pracę,  skarga, zażalenie, reklamacja, oferta) 

e) Korespondencja administracja (upoważnienie, pełnomocnictwo, decyzje  administracyjne, odwołania) 

f) Wybrane pisma procesowe w sprawach rodzinnych (pozew o rozwód,  pozew o alimenty, pozew o ustalenie ojcostwa, pozew o ustanowienie rozdzielczości majątkowej między małżonkami) 

II. PODSTAWY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ 5 godz.

a) Sporządzenie i oznaczenie materiałów niejawnych

• Systemy kancelaryjne i podział dokumentacji na kategorie  archiwalne 

• Przekazywanie akt do archiwum

• Klasyfikowanie informacji niejawnych, klauzule tajności i okres  ochrony 

b) Ochrona danych osobowych

• Przetwarzanie danych osobowych

• Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych  osobowych 

Razem liczba godzin: 20 godz.

Szczegółowe informacje i program na temat kursu: http://ekursyonline.pl/redagowanie-pism/

Certyfikaty

Zaświadczenie elektroniczne: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia - BEZPŁATNE!

Zaświadczenie tradycyjne: opcja dodatkowa: wersja drukowana dodatkowo płatna 10 zł

Suplement do dyplomu (bez względu na formę): 7 zł

Wzory zaświadczeń oraz dyplomów: http://ekursyonline.pl/zaswiadczenie/

Pozostałe usługi (laminacja, tłumaczenie na język angielski) według cennika przedstawionego na stronie: http://ekursyonline.pl/cennik/

Prowadzący

Jesteśmy firmą szkoleniową PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych i zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń przez internet, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Nasza firma szkoleniowa zapewni Ci:

 • merytoryczne wsparcie i pomoc w nauce,   
 • skuteczną metodę pozyskiwania wiedzy,   
 • dostęp do profesjonalnych treści,   
 • bezstresowe podnoszenie kwalifikacji,   
 • zdobycie zaświadczenia ukończenia szkolenia.  

Naszą ofertę edukacyjną szczególnie kierujemy do osób operatywnych i samodzielnych, chcących uzyskać konkretną wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje.

Kursy internetowe z certyfikatem zwiększą Twoją atrakcyjność zawodową i podniosą Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Zobacz kto nam zaufał: http://ekursyonline.pl/zaufali-nam/

Harmonogram

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Kurs można rozpocząć i zakończyć w dowolnym terminie!

E-learning jest wygodną formą nauki która polega na udostępnianiu materiałów szkoleniowych (w formie pdf) w formie elektronicznej przez Internet. Kursy e-learningowe opracowywane są w specjalny sposób (umożliwiający samodzielną pracę uczestników).

Zamiast kilometrów podróży, godzin spędzonych w pociągu, noclegów poza domem, wybierz kursy e-learningowe! A wolny czas poświęć swoim najbliższym! 

Informacje organizacyjne

Główną zaletą oferowanych przez nas kursów jest szybkie i bezstresowe przyswajanie wiedzy, która podana jest w bardzo zrozumiały i czytelny sposób. Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dlaczego szkolenia online?

 • Nie płacisz za dojazd, nocleg i wyżywienie,   
 • Dostęp do materiałów jest 24h/7 dni w tygodniu,   
 • Sam/a wyznaczasz godziny nauki,   
 • Dostosowujesz tempo nauki do własnych potrzeb,   
 • Otrzymujesz zaświadczenie w formie elektronicznej i/lub tradycyjnej.  

Dowiedz się więcej na temat tego jak przebiega nauka: http://ekursyonline.pl/przebieg-kursu/

Terminarz szkolenia

 • Termin do ustalenia - Internet, Internet

Pozostałe szkolenia Organizatora

Informacje podstawowe

Cena: 69 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Diana Puchalska