MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Psychologia pracy z podstawami BHP i ergonomii

Szkolenie umożliwia wiedzy w zakresie psychologii pracy, obejmującej rozmaite aspekty organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi

Cel szkolenia

Cel szkolenia: jest zdobycie wiedzy w zakresie psychologii pracy, obejmującej rozmaite aspekty organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę i kompetencje z zakresu: komunikacji interpersonalnej, zarządzania personelem, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i konfliktów w organizacji. Szkolenie obejmuje również elementy praktyczne wykorzystywane w psychologii pracy takie jak: poradnictwo, doradztwo zawodowe, psychoterapia. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii.

Grupa docelowa

 • Pracownicy administracyjno-biurowi,
 • Pracownicy zajmujący się kadrami w przedsiębiorstwach,
 • Pracownicy ds. HR, Zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Doradcy zawodowi,
 • Trenerzy,
 • Wszystkie zainteresowane osoby.

Program

1 PODSTAWY PSYCHOLOGII PRACY 30 godz.

a) Istota i zadania psychologii pracy

• Definicja i geneza psychologii pracy

• Zadania, cele psychologii pracy

• Specyfika przedmiotu psychologii pracy

b) Działy psychologii pracy

• Przystosowanie pracy do człowieka

• Psychologia doboru zawodowego

• Przystosowanie człowieka do pracy z innymi ludźmi

• Model przystosowania zawodowego

c) Psychologia pracy i jej podstawowe pojęcia

• Praca jako podstawa egzystencji

• Światowa teoria organizacji oraz zarządzania

• Teoria czynności oraz teoria sytuacji T. Tomaszewskiego

d) Teorie motywacji do pracy

• Możliwości, zdolności oraz zainteresowania pracownika

• Motywacja i teorie motywacji do pracy

e) Komunikacja i obieg informacji w organizacji

• Komunikacja interpersonalna i przeszkody w skutecznym  komunikowaniu się 

• Komunikowanie się w organizacjach oraz obieg informacji

f) Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów w organizacji

• Decyzje, typologia decyzji i schemat procesu decyzyjnego

• Decyzje zespołowe i efektywne podejmowanie decyzji

g) Zachowanie się pracowników

• Teorie wyboru zawodu i teorie rozwoju zawodowego

• Kariera zawodowa

• Wypalenie zawodowe i stres w pracy

h) Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

• Zarządzanie zasobami ludzkimi

• Kompetencje menedżerskie

• Selekcja i rekrutacja

i) Psychologia pracy w praktyce

• Poradnictwo zawodowe i poradnictwo kariery zawodowej

• Doradztwo zawodowe i uwarunkowania społeczne i kulturowe w  doradztwie zawodowym 

• Doradca zawodowy i jego warsztat pracy

• Psychoterapia

j) Metodologia badań psychologicznych

• Rodzaje metodologii

• Cele nauczania metodologii

2 ELEMENTY BHP I ERGONOMII 20 godz.

a) Procesy pracy - pojęcia podstawowe, geneza idei ochrony pracy

b) Konwencje, normy i uregulowania międzynarodowe w zakresie  bezpieczeństwa pracy 

c) System ochrony pracy w Polsce

d) Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i  higieny pracy 

e) Wypadki przy pracy - przyczyny występowania i skutki

f) Choroby zawodowe - przyczyny występowania i skutki

g) Czynniki niebezpieczne szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy

Razem liczba godzin: 50 godz.

Szczegółowe informacje i program na temat kursu: http://ekursyonline.pl/psychologia-pracy/

Certyfikaty

Zaświadczenie elektroniczne: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia - BEZPŁATNE!

Zaświadczenie tradycyjne: opcja dodatkowa: wersja drukowana dodatkowo płatna 15 zł

Suplement do dyplomu (bez względu na formę): 10,00 zł

Dyplom MEN: 20,00 zł

Wzory zaświadczeń oraz dyplomów: http://ekursyonline.pl/zaswiadczenie/

Pozostałe usługi (laminacja, tłumaczenie na język angielski) według cennika przedstawionego na stronie: http://ekursyonline.pl/cennik/

Prowadzący

Jesteśmy firmą szkoleniową PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych i zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń przez internet, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Nasza firma szkoleniowa zapewni Ci:

 • merytoryczne wsparcie i pomoc w nauce,    
 • skuteczną metodę pozyskiwania wiedzy,    
 • dostęp do profesjonalnych treści,    
 • bezstresowe podnoszenie kwalifikacji,    
 • zdobycie zaświadczenia ukończenia szkolenia.   

Naszą ofertę edukacyjną szczególnie kierujemy do osób operatywnych i samodzielnych, chcących uzyskać konkretną wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje.

Kursy internetowe z certyfikatem zwiększą Twoją atrakcyjność zawodową i podniosą Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Zobacz kto nam zaufał: http://ekursyonline.pl/zaufali-nam/


Harmonogram

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Kurs można rozpocząć i zakończyć w dowolnym terminie!

E-learning jest wygodną formą nauki która polega na udostępnianiu materiałów szkoleniowych (w formie pdf) w formie elektronicznej przez Internet. Kursy e-learningowe opracowywane są w specjalny sposób (umożliwiający samodzielną pracę uczestników).

Zamiast kilometrów podróży, godzin spędzonych w pociągu, noclegów poza domem, wybierz kursy e-learningowe! A wolny czas poświęć swoim najbliższym! 

Informacje organizacyjne

Główną zaletą oferowanych przez nas kursów jest szybkie i bezstresowe przyswajanie wiedzy, która podana jest w bardzo zrozumiały i czytelny sposób. Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dlaczego szkolenia online?

 • Nie płacisz za dojazd, nocleg i wyżywienie,    
 • Dostęp do materiałów jest 24h/7 dni w tygodniu,    
 • Sam/a wyznaczasz godziny nauki,    
 • Dostosowujesz tempo nauki do własnych potrzeb,    
 • Otrzymujesz zaświadczenie w formie elektronicznej i/lub tradycyjnej.   

Dowiedz się więcej na temat tego jak przebiega nauka: http://ekursyonline.pl/przebieg-kursu/

Pozostałe szkolenia Organizatora

Informacje podstawowe

Cena: 129 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Diana Puchalska