MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży z elementami diagnozy resocjalizacyjnej

Szkolenie umożliwia zapoznanie się z pojęciem i wskaźnikami niedostosowania społecznego oraz jego przeciwdziałaniem i profilaktyką.

Cel szkolenia

Cel szkolenia: jest zapoznanie się z pojęciem i wskaźnikami niedostosowania społecznego oraz jego przeciwdziałaniem i profilaktyką. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę i umiejętności pracy z dzieckiem nadpobudliwym w szkole. Zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania, stosowania metod i technik, narzędzi badawczych w pomiarze niedostosowania społecznego.

Grupa docelowa

 • pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • kuratorzy sądowi,
 • pracownicy socjalni,
 • nauczyciele, pedagodzy,
 • psycholodzy,
 • wszystkie zainteresowane osoby.

Program

1 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA NIEDOSTOSOWANIA  SPOŁECZNEGO  20 godz. 

a) Niedostosowanie społeczne i pojęcia pokrewne

• Wykolejenie

• Zachowania społecznie patologiczne

• Zachowania dewiacyjne

b) Zaburzenia w zachowaniu w kontekście niedostosowania  społecznego 

• Zaburzenia zachowania przejawiane w roli ucznia

• Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jako szczególny  przypadek zaburzeń zachowania 

• Techniki pracy z dzieckiem nadpobudliwym w szkole

c) Etiologia niedostosowania społecznego

• Ewolucja poglądów na przyczyny niedostosowania  społecznego 

• Czynniki środowiskowe niedostosowania społecznego (tkwiące  w rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej) 

d) Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu

• Profilaktyka i prewencja

• Strategie profilaktyczne niedostosowania społecznego

• Zadania profilaktyki dla wybranych przejawów  niedostosowania społecznego 

2 ELEMENTY DIAGNOZY RESOCJALIZACYJNEJ 10 godz.

a) Wprowadzenie do diagnostyki resocjalizacyjnej

• Diagnostyka - diagnozowanie - diagnoza

• Charakter, funkcje, cechy diagnozy resocjalizacyjnej

• Proces i etapy diagnozy resocjalizacyjnej

b) Metody i techniki stosowane w resocjalizacji

• Metody, narzędzia i techniki w diagnozie resocjalizacyjnej

• Techniki w diagnozie resocjalizacyjnej (rozmowa, wywiad,  obserwacja, analiza wytworów, ankiety, testy i  kwestionariusze) 

c) Narzędzia diagnostyczne w resocjalizacji - pomiar  niedostosowania społecznego 

• Arkusz obserwacyjny T. M. Achenbacha

• Pojecie Skali Nieprzystosowania Społecznego

• Arkusz diagnostyczny D. H. Stotta

Razem liczba godzin: 30 godz.

Szczegółowe informacje i program na temat kursu: http://ekursyonline.pl/niedostosowanie-spoleczne/

Certyfikaty

Zaświadczenie elektroniczne: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia - BEZPŁATNE!

Zaświadczenie tradycyjne: opcja dodatkowa: wersja drukowana dodatkowo płatna 10 zł

Suplement do dyplomu (bez względu na formę): 7 zł

Wzory zaświadczeń oraz dyplomów: http://ekursyonline.pl/zaswiadczenie/

Pozostałe usługi (laminacja, tłumaczenie na język angielski) według cennika przedstawionego na stronie: http://ekursyonline.pl/cennik/

Prowadzący

Jesteśmy firmą szkoleniową PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych i zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń przez internet, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Nasza firma szkoleniowa zapewni Ci:

 • merytoryczne wsparcie i pomoc w nauce,   
 • skuteczną metodę pozyskiwania wiedzy,   
 • dostęp do profesjonalnych treści,   
 • bezstresowe podnoszenie kwalifikacji,   
 • zdobycie zaświadczenia ukończenia szkolenia.  

Naszą ofertę edukacyjną szczególnie kierujemy do osób operatywnych i samodzielnych, chcących uzyskać konkretną wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje.

Kursy internetowe z certyfikatem zwiększą Twoją atrakcyjność zawodową i podniosą Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Zobacz kto nam zaufał: http://ekursyonline.pl/zaufali-nam/

Harmonogram

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Kurs można rozpocząć i zakończyć w dowolnym terminie!

E-learning jest wygodną formą nauki która polega na udostępnianiu materiałów szkoleniowych (w formie pdf) w formie elektronicznej przez Internet. Kursy e-learningowe opracowywane są w specjalny sposób (umożliwiający samodzielną pracę uczestników).

Zamiast kilometrów podróży, godzin spędzonych w pociągu, noclegów poza domem, wybierz kursy e-learningowe! A wolny czas poświęć swoim najbliższym!

Informacje organizacyjne

Główną zaletą oferowanych przez nas kursów jest szybkie i bezstresowe przyswajanie wiedzy, która podana jest w bardzo zrozumiały i czytelny sposób. Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dlaczego szkolenia online?

 • Nie płacisz za dojazd, nocleg i wyżywienie,   
 • Dostęp do materiałów jest 24h/7 dni w tygodniu,   
 • Sam/a wyznaczasz godziny nauki,   
 • Dostosowujesz tempo nauki do własnych potrzeb,   
 • Otrzymujesz zaświadczenie w formie elektronicznej i/lub tradycyjnej.   

Dowiedz się więcej na temat tego jak przebiega nauka: http://ekursyonline.pl/przebieg-kursu/ 

Terminarz szkolenia

 • Termin do ustalenia - Internet, Internet

Pozostałe szkolenia Organizatora

Informacje podstawowe

Cena: 79 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Diana Puchalska