MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Profesjonalna opiekunka dziecięca z podstawami oligofrenopedagogiki i pierwszej pomocy

Szkolenie ma dostarczyć wiedzy związanej z opieką nad dzieckiem.

Cel szkolenia

Cel szkolenia: poznanie podstaw opieki nad dzieckiem, zaleceń dietetycznych dla dzieci, pedagogiki czasu wolnego, gier i zabaw z metodyką oraz podstaw pedagogiki kultury z metodyką. Szkolenie zawiera moduł poświęcony zagadnieniu pierwszej pomocy przedmedycznej, a także wiedzę z zakresu podstaw oligofrenopedagogiki.

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie. Szkolenie daje podstawy i przygotowuje do pełnienia roli opiekunki dziecięcej podejmującej się opieki prywatnie – w warunkach domowych.

Program

MODUŁ I. PODSTAWY OPIEKI NAD DZIECKIEM (23 godz.)

 • a) Zalecenia dietetyczne dla dzieci 
 • b) Pedagogika czasu wolnego 
 • c) Podstawy pedagogiki zabawy z metodyką 
 • d) Metody pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 
 • e) Gry i zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą 
 • f) Zabawy integracyjne dla młodzieży i dorosłych 
 • g) Zabawy ruchowe dla dzieci i młodzieży 
 • h) Podstawy pedagogiki kultury z metodyką 
 • i) Zabawy zimowe 
 • j) Przykłady zajęć kreatywnych z dziećmi i młodzieżą 
 • k) Literatura i piosenka dziecięca 

MODUŁ II. PODSTAWY PIERWSZEJ POMOCY (9 godz.)

 • a) Podstawowe pojęcia – bezpieczeństwo, zagrożenie, uraz, wypadek 
 • b) Podstawowe funkcje życiowe i stan zagrożenia życia 
 • c) Schemat postępowania w miejscu wypadku 
 • d) Przyczyny, rozpoznanie i skutki: utraty przytomności, zatrzymania oddechu oraz zatrzymania krążenia 
 • e) Zasady postępowania z nieprzytomnym z zachowanym oddechem oraz w przypadku zatrzymania oddechu i krążenia (pozycja boczna bezpieczna, reanimacja krążeniowo-oddechowa) 
 • f) Transport i ułożenie pacjenta 

MODUŁ III. PODSTAWY OLIGOFRENOPEDAGOGIKI (11 GODZ.)

 • a) Metody pracy z dzieckiem z głębokim upośledzeniem umysłowym 
 • b) Metodyka nauczania lekko upośledzonych umysłowo 
 • c) Etiologia upośledzenia umysłowego 
 • d) Metody aktywizujące 
 • e) Mózgowe porażenie dziecięce 
 • f) Rewalidacja dzieci upośledzonych umysłowo 

Liczba godzin: 43

Szczegółowe informacje i program na temat kursu: http://ekursyonline.pl/opiekunka-dziecieca/


Certyfikaty

Wzory zaświadczeń oraz dyplomów: http://ekursyonline.pl/zaswiadczenie/

Zaświadczenie tradycyjne: opcja dodatkowa: wersja drukowana dodatkowo płatna 15 zł

Suplement do dyplomu (bez względu na formę): 10,00 zł

Dyplom MEN: 20,00 zł


Prowadzący

Jesteśmy firmą szkoleniową PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych i zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń przez internet, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Nasza firma szkoleniowa zapewni Ci:

 • merytoryczne wsparcie i pomoc w nauce,    
 • skuteczną metodę pozyskiwania wiedzy,    
 • dostęp do profesjonalnych treści,    
 • bezstresowe podnoszenie kwalifikacji,    
 • zdobycie zaświadczenia ukończenia szkolenia.   

Naszą ofertę edukacyjną szczególnie kierujemy do osób operatywnych i samodzielnych, chcących uzyskać konkretną wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje.

Kursy internetowe z certyfikatem zwiększą Twoją atrakcyjność zawodową i podniosą Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Zobacz kto nam zaufał: http://ekursyonline.pl/zaufali-nam/

Harmonogram

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Kurs można rozpocząć i zakończyć w dowolnym terminie!

E-learning jest wygodną formą nauki która polega na udostępnianiu materiałów szkoleniowych (w formie pdf) w formie elektronicznej przez Internet. Kursy e-learningowe opracowywane są w specjalny sposób (umożliwiający samodzielną pracę uczestników).

Zamiast kilometrów podróży, godzin spędzonych w pociągu, noclegów poza domem, wybierz kursy e-learningowe! A wolny czas poświęć swoim najbliższym! 

Informacje organizacyjne

Główną zaletą oferowanych przez nas kursów jest szybkie i bezstresowe przyswajanie wiedzy, która podana jest w bardzo zrozumiały i czytelny sposób. Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dlaczego szkolenia online?

 • Nie płacisz za dojazd, nocleg i wyżywienie,    
 • Dostęp do materiałów jest 24h/7 dni w tygodniu,    
 • Sam/a wyznaczasz godziny nauki,    
 • Dostosowujesz tempo nauki do własnych potrzeb,    
 • Otrzymujesz zaświadczenie w formie elektronicznej i/lub tradycyjnej.    

Dowiedz się więcej na temat tego jak przebiega nauka: http://ekursyonline.pl/przebieg-kursu/

Pozostałe szkolenia Organizatora

Informacje podstawowe

Cena: 199 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Diana Puchalska