MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Prawne i psychologiczne metody resocjalizacji z podstawami kryminologii

Szkolenie dostarcza podstawowej wiedzy na temat metod resocjalizacji. 

Cel szkolenia

Cel szkolenia: jest zdobycie podstawowej wiedzy z psychologicznych i prawnych metod resocjalizacji. Uczestnik szkolenia zapozna się m.in.: z środkami zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości wśród nieletnich oraz metodami resocjalizacji. Tematyka szkolenia obejmuje również podstawy kryminologii i wiktymologii.

Grupa docelowa

 • pracownicy wymiaru sprawiedliwości,
 • studenci prawa, administracji, psychologii, pedagogiki,
 • kuratorzy sądowi, 
 • pracownicy socjalni,
 • pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych,
 • policjanci, pracownicy zakładów karnych,
 • opiekunowie-wychowawcy,
 • wszystkie zainteresowane osoby.

Program

I. PRAWNE METODY RESOCJALIZACJI 15 godz.

a) Czynniki utrudniające proces resocjalizacji

b) Postępowanie w sprawach nieletnich

c) Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich

d) Postępowanie przed sądem – postępowanie wyjaśniające, opiekuńczo-wychowawcze,  poprawcze i odwoławcze 

e) Postępowanie wykonawcze – środek poprawczy, środek przymusu  bezpośredniego wobec nieletniego 

II. PSYCHOLOGICZNE METODY RESOCJALIZACJI 7 godz.

a) Metody resocjalizacji

b) Objawy niedostosowania społecznego

c) Typologie niedostosowania społecznego

d) Obserwacja psychologiczna

e) Wybrane zagadnienia z profilaktyki społecznej

III. PODSTAWY KRYMINOLOGII 13 godz.

a) Kryminologia jako dyscyplina naukowa

b) Pojęcie przestępstwa i kary

c) Pojęcie i opis zjawiska przestępczości

d) Szczególne czynniki etiologiczne przestępczości: narkotyki, alkohol, media

e) Wiktymologia

Razem liczba godzin: 35 godz.

Szczegółowe informacje i program na temat kursu:

http://ekursyonline.pl/resocjalizacja/

Certyfikaty

Zaświadczenie elektroniczne: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia - BEZPŁATNE!

Zaświadczenie tradycyjne: opcja dodatkowa: wersja drukowana dodatkowo płatna 10 zł

Suplement do dyplomu (bez względu na formę): 7 zł

Wzory zaświadczeń oraz dyplomów: http://ekursyonline.pl/zaswiadczenie/

Pozostałe usługi (laminacja, tłumaczenie na język angielski) według cennika przedstawionego na stronie: http://ekursyonline.pl/cennik/

Prowadzący

Jesteśmy firmą szkoleniową PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych i zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń przez internet, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Nasza firma szkoleniowa zapewni Ci:

 • merytoryczne wsparcie i pomoc w nauce,   
 • skuteczną metodę pozyskiwania wiedzy,   
 • dostęp do profesjonalnych treści,   
 • bezstresowe podnoszenie kwalifikacji,   
 • zdobycie zaświadczenia ukończenia szkolenia.  

Naszą ofertę edukacyjną szczególnie kierujemy do osób operatywnych i samodzielnych, chcących uzyskać konkretną wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje.

Kursy internetowe z certyfikatem zwiększą Twoją atrakcyjność zawodową i podniosą Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Zobacz kto nam zaufał: http://ekursyonline.pl/zaufali-nam/

Harmonogram

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Kurs można rozpocząć i zakończyć w dowolnym terminie!

E-learning jest wygodną formą nauki która polega na udostępnianiu materiałów szkoleniowych (w formie pdf) w formie elektronicznej przez Internet. Kursy e-learningowe opracowywane są w specjalny sposób (umożliwiający samodzielną pracę uczestników).

Zamiast kilometrów podróży, godzin spędzonych w pociągu, noclegów poza domem, wybierz kursy e-learningowe! A wolny czas poświęć swoim najbliższym! 

Informacje organizacyjne

Główną zaletą oferowanych przez nas kursów jest szybkie i bezstresowe przyswajanie wiedzy, która podana jest w bardzo zrozumiały i czytelny sposób. Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dlaczego szkolenia online?

 • Nie płacisz za dojazd, nocleg i wyżywienie,   
 • Dostęp do materiałów jest 24h/7 dni w tygodniu,   
 • Sam/a wyznaczasz godziny nauki,   
 • Dostosowujesz tempo nauki do własnych potrzeb,   
 • Otrzymujesz zaświadczenie w formie elektronicznej i/lub tradycyjnej.  

Dowiedz się więcej na temat tego jak przebiega nauka: http://ekursyonline.pl/przebieg-kursu/

Terminarz szkolenia

 • Termin do ustalenia - Internet, Internet

Pozostałe szkolenia Organizatora

Informacje podstawowe

Cena: 69 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Diana Puchalska