MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Pracownik administracyjno-biurowy z podstawami obsługi programów użytkowych Microsoft Word, Microsoft Excel

Uczestnik szkolenia pozna podstawy pracy administracyjno-biurowej.

Cel szkolenia

Uczestnik szkolenia pozna podstawy pracy administracyjno-biurowej, m.in. zadania i obowiązki pracownika administracyjno-biurowego, obieg dokumentów w biurze i przebieg archiwizacji dokumentów w firmie. Pozna zasady prowadzenia teczek pracowniczych i etykiety rozmowy telefonicznej. Uczestnik zapozna się także z podstawowymi zasadami redagowania pism biurowych i procesowych. Kolejno uczestnik pozna elementy podstaw zarządzania dokumentacją, system kancelaryjny, klasyfikowanie informacji, klauzule tajności i okres ochronny. Szkolenie wzbogacone zostało o dodatkowe moduły obsługi programów użytkowych Microsoft Word i Microsoft Excel.

Grupa docelowa

 • pracownicy działów HR, zarządzania zasobami ludzkimi,
 • pracownicy biurowi, pracownicy administracyjni,
 • wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Program

PROGRAM SZKOLENIA 

MODUŁ I. PODSTAWY PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ

 • Charakterystyka pracownika administracyjno-biurowego 
 • Zadania i obowiązki pracownika admistracyjno-biurowego 
 • Praca w zawodzie pracownika admnistracyjno-biurowego 
 • Obieg i archiwizacja dokumentów w biurze 
 • Obieg dokumentów księgowych i współpraca z działem księgowości 
 • Archiwizacja dokumentów w firmie 
 • Dokumentacja pracownicza. Prowadzenie teczki akt osobowych dla pracowników 
 • Przepisy zakładowe 
 • Etykieta rozmów telefonicznych 

MODUŁ II. REDAKCJA PISM BIUROWYCH I URZĘDOWYCH

 • Zasady redagowania pism 
 • Składowe elementy pisma 
 • Układy graficzne redagowania pism 
 • Adresowanie kopert 
 • Korespondencja wewnętrzna 
 • Korespondencja zewnętrzna 
 • Korespondencja administracyjna 
 • Redakcja pism procesowych – sprawy rodzinne 

MODUŁ III. PODSTAWY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ

 • System kancelaryjny 
 • Podział dokumentacji na kategorie archiwalne 
 • Przekazanie akt do archiwum 
 • Klasyfikowanie informacji niejawnych, klauzule tajności i okres ochrony 

MODUŁ IV. OBSŁUGA PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH

 • Microsoft Word 2003 
 • Microsoft Excel 2003 

Liczba godzin: 40

Szczegółowe informacje i program na temat kursu: http://ekursyonline.pl/pracownik-biurowy/

Certyfikaty

Zaświadczenie elektroniczne: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia - BEZPŁATNE!

Zaświadczenie tradycyjne: opcja dodatkowa: wersja drukowana dodatkowo płatna 15 zł

Suplement do dyplomu (bez względu na formę): 10,00 zł

Dyplom MEN: 20,00 zł

Wzory zaświadczeń oraz dyplomów: http://ekursyonline.pl/zaswiadczenie/

Pozostałe usługi (laminacja, tłumaczenie na język angielski) według cennika przedstawionego na stronie: http://ekursyonline.pl/cennik/

Prowadzący

Jesteśmy firmą szkoleniową oraz PLACÓWKĄ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych i zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń przez internet, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Nasza firma szkoleniowa zapewni Ci:

 • merytoryczne wsparcie i pomoc w nauce,   
 • skuteczną metodę pozyskiwania wiedzy,   
 • dostęp do profesjonalnych treści,   
 • bezstresowe podnoszenie kwalifikacji,   
 • zdobycie zaświadczenia ukończenia szkolenia.  

Naszą ofertę edukacyjną szczególnie kierujemy do osób operatywnych i samodzielnych, chcących uzyskać konkretną wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje.

Kursy internetowe z certyfikatem zwiększą Twoją atrakcyjność zawodową i podniosą Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Zobacz kto nam zaufał: http://ekursyonline.pl/zaufali-nam/

Harmonogram

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Kurs można rozpocząć i zakończyć w dowolnym terminie!

E-learning jest wygodną formą nauki która polega na udostępnianiu materiałów szkoleniowych (w formie pdf) w formie elektronicznej przez Internet. Kursy e-learningowe opracowywane są w specjalny sposób (umożliwiający samodzielną pracę uczestników).

Zamiast kilometrów podróży, godzin spędzonych w pociągu, noclegów poza domem, wybierz kursy e-learningowe! A wolny czas poświęć swoim najbliższym! 

Informacje organizacyjne

Główną zaletą oferowanych przez nas kursów jest szybkie i bezstresowe przyswajanie wiedzy, która podana jest w bardzo zrozumiały i czytelny sposób. Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dlaczego szkolenia online?

 • Nie płacisz za dojazd, nocleg i wyżywienie,   
 • Dostęp do materiałów jest 24h/7 dni w tygodniu,   
 • Sam/a wyznaczasz godziny nauki,   
 • Dostosowujesz tempo nauki do własnych potrzeb,   
 • Otrzymujesz zaświadczenie w formie elektronicznej i/lub tradycyjnej.   
Dowiedz się więcej na temat tego jak przebiega nauka: http://ekursyonline.pl/przebieg-kursu/

Pozostałe szkolenia Organizatora

Informacje podstawowe

Cena: 149 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Diana Puchalska