MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Podstawy psychologii

Szkolenie umożliwia nabycie wiedzy z zakresu psychologii poznawczej, społecznej, rozwojowej.

Cel szkolenia

Cel szkolenia: jest nabycie wiedzy z zakresu psychologii poznawczej, społecznej, rozwojowej. Uczestnik szkolenia dowie się jak działa nasza pamięć oraz świadomość. Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz emocjami. Zdobędzie wiedzę na temat komunikacji, inteligencji, osobowości i rozwoju człowieka. Pozna najczęstsze zaburzenia psychiczne oraz podstawowe metody terapii zaburzeń. 

Grupa docelowa

Dla wszystkich zainteresowanych osób.

Program

1. PSYCHOLOGIA JAKO NAUKA

• Definicja i dziedziny psychologii

• Cele i specyfika badań w psychologii

• Psychologia – praktyczne zastosowanie

2. KIERUNKI W PSYCHOLOGII

• Kierunek Biologiczny, Behawioralny, Psychodynamiczny,

Humanistyczny, Poznawczy, Ewolucjonistyczny

3. PROCESY POZNAWCZE

• Spostrzeganie, Pamięć, Uwaga, Wyobraźnia, Myślenie,

4. UCZENIE SIĘ

• Warunkowanie klasyczne i instrumentalne 2 godz.

5. ŚWIADOMOŚĆ

• Różne rozumienie pojęcia świadomości

• Związek uwagi ze świadomością

6. EMOCJE

• Klasyfikacja i rodzaje emocji

• Teorie i koncepcje emocji

• Inteligencja emocjonalna i agresja

7. STRES PSYCHOLOGICZNY

• Przyczyny i następstwa stresu psychologicznego

• Style radzenia sobie ze stresem

• Stres w pracy

8. MOTYWACJA

• Funkcje procesu motywacyjnego

• Potrzeby człowieka i teorie motywacji

9. JĘZYK I KOMUNIKOWANIE SIĘ

• Błędy w komunikacji

• Komunikacja niewerbalna

10. PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA

• Definicja rozwoju

• Klasyfikacja teorii rozwoju

• Teoria poznawczo-rozwojowa J. Piageta

• Psychoanalityczna teoria Freuda

• Psychospołeczna teoria Eriksona

• Rozwój moralny Kohleberga

11. STYLE POZNAWCZE

• Refleksyjność – Impulsywność

• Zależność – niezależność od pola

• Abstrakcyjność-konkretność

12. RÓŻNICE INDYWIDUALNE

• Różnice indywidualne

• Wybrane teorie temperamentu

13. INTELIGENCJA

• Czynnikowa teoria inteligencji

• Modele czynników równorzędnych L.L. Thurstone

• Rozwojowe teorie inteligencji

• Poznawcze teorie inteligencji

14. OSOBOWOŚĆ

• Teorie osobowości

• Model „Wielkiej Piątki”

• Metody badania osobowości

15. PSYCHOLOGIA ZABURZEŃ

• Klasyfikacja zaburzeń

• Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią  somatyczną 

• Zaburzenia osobowości i zachowania osób dorosłych

• Zaburzenia afektywne

• Podstawowe metody terapii zaburzeń

Razem liczba godzin 45 godz.

Szczegółowe informacje i program na temat kursu

http://ekursyonline.pl/podstawy-psychologii/

Certyfikaty

Zaświadczenie elektroniczne: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia - BEZPŁATNE!

Zaświadczenie tradycyjne: opcja dodatkowa: wersja drukowana dodatkowo płatna 15 zł

Suplement do dyplomu (bez względu na formę): 10,00 zł

Dyplom MEN: 20,00 zł

Wzory zaświadczeń oraz dyplomów: http://ekursyonline.pl/zaswiadczenie/

Pozostałe usługi (laminacja, tłumaczenie na język angielski) według cennika przedstawionego na stronie: http://ekursyonline.pl/cennik/

Prowadzący

Jesteśmy firmą szkoleniową PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych i zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń przez internet, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Nasza firma szkoleniowa zapewni Ci:

  • merytoryczne wsparcie i pomoc w nauce,  
  • skuteczną metodę pozyskiwania wiedzy,  
  • dostęp do profesjonalnych treści,  
  • bezstresowe podnoszenie kwalifikacji,  
  • zdobycie zaświadczenia ukończenia szkolenia. 

Naszą ofertę edukacyjną szczególnie kierujemy do osób operatywnych i samodzielnych, chcących uzyskać konkretną wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje.

Kursy internetowe z certyfikatem zwiększą Twoją atrakcyjność zawodową i podniosą Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Zobacz kto nam zaufał: http://ekursyonline.pl/zaufali-nam/

Harmonogram

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Kurs można rozpocząć i zakończyć w dowolnym terminie!

E-learning jest wygodną formą nauki która polega na udostępnianiu materiałów szkoleniowych (w formie pdf) w formie elektronicznej przez Internet. Kursy e-learningowe opracowywane są w specjalny sposób (umożliwiający samodzielną pracę uczestników).

Zamiast kilometrów podróży, godzin spędzonych w pociągu, noclegów poza domem, wybierz kursy e-learningowe! A wolny czas poświęć swoim najbliższym! 

Informacje organizacyjne

Główną zaletą oferowanych przez nas kursów jest szybkie i bezstresowe przyswajanie wiedzy, która podana jest w bardzo zrozumiały i czytelny sposób. Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dlaczego szkolenia online?

  • Nie płacisz za dojazd, nocleg i wyżywienie,  
  • Dostęp do materiałów jest 24h/7 dni w tygodniu,  
  • Sam/a wyznaczasz godziny nauki,  
  • Dostosowujesz tempo nauki do własnych potrzeb,  
  • Otrzymujesz zaświadczenie w formie elektronicznej i/lub tradycyjnej.  

Dowiedz się więcej na temat tego jak przebiega nauka: http://ekursyonline.pl/przebieg-kursu/

Pozostałe szkolenia Organizatora

Informacje podstawowe

Cena: 189 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Diana Puchalska