MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Podstawy pedagogiki specjalnej z elementami terapii poznawczo-behawioralnej

Szkolenie umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej pedagogiki specjalnej.

Cel szkolenia

Cel szkolenia: jest zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej pedagogiki specjalnej. Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia związane z oligofrenopedagogiką, tyflopedagogiką, surdopedagogiką, pedagogiką terapeutyczną jak również resocjalizacyjną. Uczestnik zdobędzie również wiedzę do stosowania technik poznawczo-behawioralnych mających zastosowanie w szeroko pojętej profilaktyce oraz terapii.

Grupa docelowa

 • Dla nauczycieli, pedagogów, 
 • Dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, osób wykonujących zawody medyczne, 
 • Dla pracowników socjalnych, kuratorów społecznych i zawodowych, pracowników MOPS, 
 • Dla wychowawców, opiekunów, 
 • Dla doradców zawodowych, psychologów, 
 • Dla coachów, szkoleniowców i trenerów 
 • Dla specjalistów pracujących z ludźmi, 
 • Dla studentów i osób planujących pracę z drugim człowiekiem,
 • Dla wszystkich zainteresowanych.

Program

1. PODSTAWY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

a) Podstawowe pojęcia związane z pedagogiką specjalną

b) Przedmiot, zakres i cel pedagogiki specjalnej

c) Sposoby postępowania w pedagogice specjalnej

 • diagnoza i interwencja 
 • uaktywnienie i wielostronna stymulacja 
 • indywidualizacja 
 • kompensacja 
 • usprawnianie 
 • profilaktyka i prewencja 

d) Przegląd dziedzin pedagogiki specjalnej

 • Pedagogika osób z upośledzeniem umysłowym – oligofrenopedagogika 
 • Pedagogika niewidomych i niedowidzących- tyflopedagogika 
 • Pedagogika osób niesłyszących i niedosłyszących – surdopedagogika 
 • Pedagogika terapeutyczna 
 • Pedagogika osób niedostosowanych społecznie – pedagogika resocjalizacyjna. 

2. ELEMENTY TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ

a) Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej

 • Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej 
 • Założenia i metody terapii poznawczo-behawioralnej 

b) Terapia behawioralna

 • Warunkowanie klasyczne i instrumentalne 
 • Techniki oparte na warunkowaniu klasycznym 
 • Techniki oparte na teoriach społecznego uczenia się 

c) Zastosowanie terapii poznawczo behawioralnej

 • Zaburzenia depresyjne 
 • Lęk napadowy 
 • Stres pourazowy 
 • Uzależnienia 
 • Choroba niedokrwienna serca 
 • Choroby somatyczne 
 • Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych 
 • Promocja zdrowego trybu życia 

d) Wybrane techniki poznawczo-behawioralne

 • Techniki poznawcze 
 • Techniki behawioralne 

Razem liczba godzin: 15 godz.

Szczegółowe informacje i program na temat kursu: 

http://ekursyonline.pl/pedagogika-specjalna/

Certyfikaty

Zaświadczenie elektroniczne: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia - BEZPŁATNE!

Zaświadczenie tradycyjne: opcja dodatkowa: wersja drukowana dodatkowo płatna 10 zł

Suplement do dyplomu (bez względu na formę): 7 zł

Wzory zaświadczeń oraz dyplomów: http://ekursyonline.pl/zaswiadczenie/

Pozostałe usługi (laminacja, tłumaczenie na język angielski) według cennika przedstawionego na stronie: http://ekursyonline.pl/cennik/

Prowadzący

Jesteśmy firmą szkoleniową PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych i zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń przez internet, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Nasza firma szkoleniowa zapewni Ci:

 • merytoryczne wsparcie i pomoc w nauce,    
 • skuteczną metodę pozyskiwania wiedzy,    
 • dostęp do profesjonalnych treści,    
 • bezstresowe podnoszenie kwalifikacji,    
 • zdobycie zaświadczenia ukończenia szkolenia.   

Naszą ofertę edukacyjną szczególnie kierujemy do osób operatywnych i samodzielnych, chcących uzyskać konkretną wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje.

Kursy internetowe z certyfikatem zwiększą Twoją atrakcyjność zawodową i podniosą Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Zobacz kto nam zaufał: http://ekursyonline.pl/zaufali-nam/

Harmonogram

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Kurs można rozpocząć i zakończyć w dowolnym terminie!

E-learning jest wygodną formą nauki która polega na udostępnianiu materiałów szkoleniowych (w formie pdf) w formie elektronicznej przez Internet. Kursy e-learningowe opracowywane są w specjalny sposób (umożliwiający samodzielną pracę uczestników).

Zamiast kilometrów podróży, godzin spędzonych w pociągu, noclegów poza domem, wybierz kursy e-learningowe! A wolny czas poświęć swoim najbliższym! 

Informacje organizacyjne

Główną zaletą oferowanych przez nas kursów jest szybkie i bezstresowe przyswajanie wiedzy, która podana jest w bardzo zrozumiały i czytelny sposób. Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dlaczego szkolenia online?

 • Nie płacisz za dojazd, nocleg i wyżywienie,    
 • Dostęp do materiałów jest 24h/7 dni w tygodniu,    
 • Sam/a wyznaczasz godziny nauki,    
 • Dostosowujesz tempo nauki do własnych potrzeb,    
 • Otrzymujesz zaświadczenie w formie elektronicznej i/lub tradycyjnej.   

Dowiedz się więcej na temat tego jak przebiega nauka: http://ekursyonline.pl/przebieg-kursu/

Terminarz szkolenia

 • Termin do ustalenia - Internet, Internet

Pozostałe szkolenia Organizatora

Informacje podstawowe

Cena: 69 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Diana Puchalska