MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych z elementami terapii pedagogicznej

Szkolenie dostarcza teoretycznych podstaw do pracy z młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - głównie z dysleksją.

Cel szkolenia

Cel szkolenia: jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Główny nacisk szkolenia koncentruje się na pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dysleksją. Tematyka szkolenia obejmuje również elementy terapii pedagogicznej.

Dodatkowe informacje: Zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć posiadają np. nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Nasze szkolenie ma charakter doskonalący – nie nadaje uprawnień, gdyż uprawnienia do prowadzenia tych zajęć nadawane są w toku studiów.

Grupa docelowa

 • specjaliści terapii pedagogicznej,
 • pedagodzy,
 • pedagodzy specjalni,
 • rodzice,
 • wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Program

I. PODSTAWY TERAPEUTYCZNE PRACY Z DYSLEKTYKAMI 6 godz.

a) Przyczyny dysleksji

b) Typy dysleksji wg M. Bogdanowicz i D. Bakker

c) Symptomy ryzyka dysleksji

d) Cechy dyslektyków

e) Jak postępować z dyslektykami?

f) Skala Ryzyka dysleksji (SRD)

g) Diagnoza pedagogiczna dysleksji

h) Diagnoza psychologiczna dysleksji

i) Zalecenia terapeutyczne w pracy z dyslektykami

j) Ważniejsze pojęcia związane z dysleksją

II. TERAPEUTYCZNE I METODYCZNE PODSTAWY TERAPII  PEDAGOGICZNEJ  4 godz. 

a) Pojęcie terapii pedagogicznej

b) Cele terapii pedagogicznej

c) Organizacja działań terapeutycznych

d) Przykłady ćwiczeń wykorzystywanych w terapii pedagogicznej

III. ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE 1 godz.

a) Istota zajęć korekcyjno – kompensacyjnych

b) Uczestnicy programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych

IV. METODYKA ZAJĘĆ KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH 9 godz.

a) Cele, kierunki, zadania programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych

b) Planowanie i realizacja programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych

c) Zasady prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych

d) Organizacja zajęć korekcyjno – kompensacyjnych

e) Metody i środki dydaktyczne stosowane podczas zajęć korekcyjno –  kompensacyjnych 

f) Pomoce dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci dyslektycznych

g) Treści programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych

h) Plan pracy zajęć korekcyjno - kompensacyjnych- „Ortograffiti”

i) Przykładowy program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla klas IV – VI

j) Przykładowy program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z  zaburzeniami funkcji poznawczych 

k) Przykładowy program indywidualnych zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z  dzieckiem w wieku przedszkolnym 

Razem liczba godzin: 20 godz.

Szczegółowe informacje i program na temat kursu: http://ekursyonline.pl/zajecia-kompensacyjne/

Certyfikaty

Zaświadczenie elektroniczne: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia - BEZPŁATNE!

Zaświadczenie tradycyjne: opcja dodatkowa: wersja drukowana dodatkowo płatna 15 zł

Suplement do dyplomu (bez względu na formę): 10,00 zł

Dyplom MEN: 20,00 zł

Wzory zaświadczeń oraz dyplomów: http://ekursyonline.pl/zaswiadczenie/

Pozostałe usługi (laminacja, tłumaczenie na język angielski) według cennika przedstawionego na stronie: http://ekursyonline.pl/cennik/

Prowadzący

Jesteśmy firmą szkoleniową PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych i zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń przez internet, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Nasza firma szkoleniowa zapewni Ci:

 • merytoryczne wsparcie i pomoc w nauce,   
 • skuteczną metodę pozyskiwania wiedzy,   
 • dostęp do profesjonalnych treści,   
 • bezstresowe podnoszenie kwalifikacji,   
 • zdobycie zaświadczenia ukończenia szkolenia.  

Naszą ofertę edukacyjną szczególnie kierujemy do osób operatywnych i samodzielnych, chcących uzyskać konkretną wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje.

Kursy internetowe z certyfikatem zwiększą Twoją atrakcyjność zawodową i podniosą Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Zobacz kto nam zaufał: http://ekursyonline.pl/zaufali-nam/

Harmonogram

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Kurs można rozpocząć i zakończyć w dowolnym terminie!

E-learning jest wygodną formą nauki która polega na udostępnianiu materiałów szkoleniowych (w formie pdf) w formie elektronicznej przez Internet. Kursy e-learningowe opracowywane są w specjalny sposób (umożliwiający samodzielną pracę uczestników).

Zamiast kilometrów podróży, godzin spędzonych w pociągu, noclegów poza domem, wybierz kursy e-learningowe! A wolny czas poświęć swoim najbliższym! 

Informacje organizacyjne

Główną zaletą oferowanych przez nas kursów jest szybkie i bezstresowe przyswajanie wiedzy, która podana jest w bardzo zrozumiały i czytelny sposób. Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dlaczego szkolenia online?

 • Nie płacisz za dojazd, nocleg i wyżywienie,   
 • Dostęp do materiałów jest 24h/7 dni w tygodniu,   
 • Sam/a wyznaczasz godziny nauki,   
 • Dostosowujesz tempo nauki do własnych potrzeb,   
 • Otrzymujesz zaświadczenie w formie elektronicznej i/lub tradycyjnej.   

Dowiedz się więcej na temat tego jak przebiega nauka: http://ekursyonline.pl/przebieg-kursu/

Pozostałe szkolenia Organizatora

Informacje podstawowe

Cena: 129 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Diana Puchalska