MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Metodyka terapii zajęciowej z elementami socjoterapii i psychoterapii

Szkolenie dostarcza wiedzy związanej z kwestią organizacji zajęć terapeutycznych (uzupełnione o tematykę socjoterapii i psychoterapii).

Cel szkolenia

Cel szkolenia: Celem kursu jest dostarczenie wiedzy na temat istoty terapii zajęciowej, kwestii związanych z organizacją zajęć terapeutycznych. Tematyka szkolenia obejmuje również podstawy teoretyczne socjoterapii i psychoterapii, które można zastosować w procesie terapeutycznym. Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o zagadnienia związane z terapią zajęciową oraz jest przeznaczony dla osób chcących podnieść i uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe.

Grupa docelowa

 • Dla nauczycieli, pedagogów, 
 • Dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, osób wykonujących zawody medyczne, 
 • Dla pracowników socjalnych, kuratorów społecznych i zawodowych, pracowników MOPS, 
 • Dla wychowawców, opiekunów, 
 • Dla doradców zawodowych, psychologów, 
 • Dla specjalistów pracujących z ludźmi, 
 • Dla studentów i osób planujących pracę z drugim człowiekiem,
 • Dla wszystkich zainteresowanych.

Program

I. TERAPIA ZAJĘCIOWA W UJĘCIU TEORETYCZNYM I METODYCZNYM

a) Pojęcie i cele terapii zajęciowej 

b) Charakterystyka pracy terapeuty zajęciowego

c) Cechy osobowości oraz zadania i obowiązki terapeuty zajęciowego

II. TERAPEUTA ZAJĘCIOWY JAKO LIDER MAŁEJ GRUPY

a) Struktura i spójność grupy terapeutycznej

b) Style kierowania grupą terapeutyczną

III. METODYKA TERAPII ZAJĘCIOWEJ 


a) Formy i etapy organizacji zajęć terapii zajęciowej 

b) Podział oraz metody terapii zajęciowej

c) Zasady oraz korzyści prowadzenia terapii zajęciowej 

d) Etapy i sposoby prowadzenia terapii zajęciowej. Programowanie terapii zajęciowej

e) Psychoterapeutyczne walory i zadania metodologiczne terapii zajęciowej

f) Terapeutyczne i nieterapeutyczne formy kontaktu z pacjentem

IV. RODZAJE TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 •  - Ergoterapia 
 •  - Biblioterapia 
 •  - Bajkoterapia 
 •  - Poezjoterapia 
 •  - Aromaterapia 
 •  - Choreoterapia 
 •  - Chromoterapia 
 •  - Geloterapia 
 •  - Muzykoterapia 
 •  - Arteterapia 
 •  - Plastykoterapia 
 •  - Filmoterapia 
 •  - Teatroterapia 
 •  - Terapia ruchem i zajęcia sportowe 
 •  - Ludoterapia 
V. SOCJOTERAPIA – ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE I METODYCZNE 

a) Pojęcie i istota socjoterapii

b) Struktura zajęć socjoterapeutycznych

c) Zasady i metody pracy z grupą socjoterapeutyczną

d) Psychodrama, socjodrama i pantomima

e) Przykładowe programy socjoterapeutyczne

VI. SOCJOTERAPIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

a) Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w przedszkolu

b) Socjoterapia dla dzieci – na czym polega?

c) Socjoterapia dla dzieci – metody socjoterapii

VII. PSYCHOTERAPIA – PODSTAWY TEORETYCZNE I METODYCZNE 

a) Psychoterapia i jej formy

b) Proces i przebieg terapii

c) Nurty w psychoterapii

VIII. RODZAJE PSYCHOTERAPII

a) Autopsychoterapia

b) Psychoterapia egzystencjalna

c) Psychoterapia krótkoterminowa i długoterminowa

d) Psychoterapia indywidualna i grupowa

e) Psychoterapia depresji

f) Psychoterapia Gestalt

g) Psychoterapia humanistyczna

Razem liczba godzin: 32

Szczegółowe informacje i program na temat kursu: 

http://ekursyonline.pl/terapia-zajeciowa/

Certyfikaty

Zaświadczenie elektroniczne: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia - BEZPŁATNE!

Zaświadczenie tradycyjne: opcja dodatkowa: wersja drukowana dodatkowo płatna 15 lub 20 zł

Suplement do dyplomu (bez względu na formę): 10 zł

Wzory zaświadczeń oraz dyplomów: http://ekursyonline.pl/zaswiadczenie/

Pozostałe usługi (laminacja, tłumaczenie na język angielski) według cennika przedstawionego na stronie: http://ekursyonline.pl/cennik/

Prowadzący

Jesteśmy firmą szkoleniową PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych i zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń przez internet, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Nasza firma szkoleniowa zapewni Ci:

 • merytoryczne wsparcie i pomoc w nauce,    
 • skuteczną metodę pozyskiwania wiedzy,    
 • dostęp do profesjonalnych treści,    
 • bezstresowe podnoszenie kwalifikacji,    
 • zdobycie zaświadczenia ukończenia szkolenia.   

Naszą ofertę edukacyjną szczególnie kierujemy do osób operatywnych i samodzielnych, chcących uzyskać konkretną wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje.

Kursy internetowe z certyfikatem zwiększą Twoją atrakcyjność zawodową i podniosą Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Zobacz kto nam zaufał: http://ekursyonline.pl/zaufali-nam/

Harmonogram

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Kurs można rozpocząć i zakończyć w dowolnym terminie!

E-learning jest wygodną formą nauki która polega na udostępnianiu materiałów szkoleniowych (w formie pdf) w formie elektronicznej przez Internet. Kursy e-learningowe opracowywane są w specjalny sposób (umożliwiający samodzielną pracę uczestników).

Zamiast kilometrów podróży, godzin spędzonych w pociągu, noclegów poza domem, wybierz kursy e-learningowe! A wolny czas poświęć swoim najbliższym! 

Informacje organizacyjne

Główną zaletą oferowanych przez nas kursów jest szybkie i bezstresowe przyswajanie wiedzy, która podana jest w bardzo zrozumiały i czytelny sposób. Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dlaczego szkolenia online? 

 • Nie płacisz za dojazd, nocleg i wyżywienie,    
 • Dostęp do materiałów jest 24h/7 dni w tygodniu,    
 • Sam/a wyznaczasz godziny nauki,    
 • Dostosowujesz tempo nauki do własnych potrzeb,    
 • Otrzymujesz zaświadczenie w formie elektronicznej i/lub tradycyjnej.   

Dowiedz się więcej na temat tego jak przebiega nauka: http://ekursyonline.pl/przebieg-kursu/

Pozostałe szkolenia Organizatora

Informacje podstawowe

Cena: 149 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Diana Puchalska