MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Metodyka pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym z elementami muzykoterapii, bajkoterapii i geloterapii

Szkolenie ma na celu przedstawienie form oraz metod pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym.

Cel szkolenia

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu przedstawienie form oraz metod pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym a także form pracy oraz ćwiczeń, gier i zabaw stosowanych w przypadku występowania u dzieci agresji. Szkolenie ukazuje techniki pracy z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo i sprawiającymi trudności wychowawcze.

Grupa docelowa

 • Dla nauczycieli, pedagogów, psychologów,
 • Dla pracowników socjalnych, kuratorów społecznych i zawodowych, pracowników MOPS, 
 • Dla wychowawców, opiekunów, terapeutów,
 • Dla doradców zawodowych, psychologów, 
 • Dla rodziców,
 • Dla wszystkich zainteresowanych.

Program

MODUŁ 1. PODSTAWY TEORETYCZNE I METODYCZNE PRACY Z DZIECKIEM TRUDNYM I AGRESYWNYM

1.1. Pojęcie i źródła agresji

1.2. Eliminowanie zachowań agresywnych u dzieci w wieku przedszkolnym

1.3. Strategia negocjacji nauczyciela wobec agresji dziecka

1.4. Metody radzenia sobie ze złością i agresją dzieci

1.5. Eliminowanie u dzieci zachowań agresywnych

1.6. Pomoc w radzeniu sobie ze złością u dziecka

1.7. Sposoby wyciszania agresji stosowane w przedszkolu

MODUŁ 2. METODYKA PRACY Z DZIECKIEM TRUDNYM I AGRESYWNYM

2.1. Praca nauczyciela z uczniem trudnym i mającym trudności w nauce

2.2. Zasady pracy z uczniem trudnym wychowawczo

2.3. Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze

2.4. Ćwiczenia i zabawy interakcyjne

2.5. Gry i zabawy zapobiegające agresji

MODUŁ 3. TERAPEUTYCZNE FORMY PRACY Z DZIECKIEM TRUDNYM I AGRESYWNYM

3.1. Metodyka muzykoterapii w pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo

3.2. Muzykoterapia – lecznicza moc muzyki w pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym

3.3. BAJKOTERAPIA - terapeutyczne walory baśni w pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym

3.4. GELOTERAPIA – czyli terapia śmiechem w pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym

Razem liczba godzin: 30

Szczegółowe informacje i program na temat kursu:

http://ekursyonline.pl/dziecko-agresywne/


Certyfikaty

Zaświadczenie elektroniczne: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia - BEZPŁATNE!

Zaświadczenie tradycyjne: opcja dodatkowa: wersja drukowana dodatkowo płatna 10 zł

Suplement do dyplomu (bez względu na formę): 7 zł

Wzory zaświadczeń oraz dyplomów: http://ekursyonline.pl/zaswiadczenie/

Pozostałe usługi (laminacja, tłumaczenie na język angielski) według cennika przedstawionego na stronie: http://ekursyonline.pl/cennik/


Prowadzący

Jesteśmy firmą szkoleniową PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych i zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń przez internet, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Nasza firma szkoleniowa zapewni Ci:

 • merytoryczne wsparcie i pomoc w nauce,  
 • skuteczną metodę pozyskiwania wiedzy,  
 • dostęp do profesjonalnych treści,  
 • bezstresowe podnoszenie kwalifikacji,  
 • zdobycie zaświadczenia ukończenia szkolenia. 

Naszą ofertę edukacyjną szczególnie kierujemy do osób operatywnych i samodzielnych, chcących uzyskać konkretną wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje.

Kursy internetowe z certyfikatem zwiększą Twoją atrakcyjność zawodową i podniosą Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Zobacz kto nam zaufał: http://ekursyonline.pl/zaufali-nam/

Harmonogram

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Kurs można rozpocząć i zakończyć w dowolnym terminie!

E-learning jest wygodną formą nauki która polega na udostępnianiu materiałów szkoleniowych (w formie pdf) w formie elektronicznej przez Internet. Kursy e-learningowe opracowywane są w specjalny sposób (umożliwiający samodzielną pracę uczestników).

Zamiast kilometrów podróży, godzin spędzonych w pociągu, noclegów poza domem, wybierz kursy e-learningowe! A wolny czas poświęć swoim najbliższym! 

Informacje organizacyjne

Główną zaletą oferowanych przez nas kursów jest szybkie i bezstresowe przyswajanie wiedzy, która podana jest w bardzo zrozumiały i czytelny sposób. Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dlaczego szkolenia online?

 • Nie płacisz za dojazd, nocleg i wyżywienie,  
 • Dostęp do materiałów jest 24h/7 dni w tygodniu,  
 • Sam/a wyznaczasz godziny nauki,  
 • Dostosowujesz tempo nauki do własnych potrzeb,  
 • Otrzymujesz zaświadczenie w formie elektronicznej i/lub tradycyjnej.  

Dowiedz się więcej na temat tego jak przebiega nauka: http://ekursyonline.pl/przebieg-kursu/

Terminarz szkolenia

 • Termin do ustalenia - Internet, Internet

Pozostałe szkolenia Organizatora

Informacje podstawowe

Cena: 89 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Diana Puchalska