MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Kluczowe umiejętności społeczne i personalne na rynku pracy

Szkolenie dostarcza wiedzy i umiejętności związanych z: zarządzanie stresem, konfliktem, emocjami oraz swoją motywacją. 

Cel szkolenia

Cel szkolenia: jest zdobycie umiejętności społecznych i personalnych takich jak: zarządzanie stresem, konfliktem, emocjami oraz swoją motywacją. Uczestnik szkolenia pozna również zasady komunikacji interpersonalnej, techniki asertywne, negocjacyjne oraz manipulacji. Zdobędzie umiejętność budowania pozytywnej autoprezentacji. Tematyka szkolenia obejmuje również zagadnienia związane z mediacjami.

Grupa docelowa

Wszystkie zainteresowane osoby.

Program

I. ZARZĄDZANIE STRESEM   3 godz.

• Techniki redukowania poziomu stresu

• Konstruktywne metody radzenia sobie ze stresem

II. ZASADY KOMUNIKACJI WERBALNEJ I NIEWERBALNEJ 5 godz.

• Model komunikacji dwustronnej

• Podstawowe techniki aktywnego słuchania

• Sposoby ułatwiające aktywne słuchanie

• Komunikacja werbalna i niewerbalna

• Komunikaty niewerbalne i interakcyjne

III. ASERTYWNOŚĆ W EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI 5 godz.

• Zachowania asertywne i nieasertywne

• Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych

• Techniki asertywne

IV. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM 5 godz.

• Rodzaje i funkcje konfliktów

• Strategie rozwiązywania konfliktów

• Psychologiczne mechanizmy wpływające na konflikt

• Fazy i dynamika konfliktu

• Style zarządzania konfliktem

V. NEGOCJACJE 3 godz.

• Rola i cechy negocjacji

• Style negocjacji

• Etapy negocjacji

• Podstawowe techniki negocjacyjne

• Zasady negocjacji nastawione na współpracę

VI. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - INGRACJACJA I AUTOPREZENTACJA 4 godz.

• Pozytywna i negatywna autoprezentacja

• Autoprezentacja bezpośrednia i pośrednia

• Pierwsze wrażenie

• Autoprezentacja werbalna i niewerbalna w rozmowie o pracę

VII. MEDIACJE I KOMUNIKACJA PERSWAZYJNA 5 godz.

• Rodzaje mediacji, osoba mediatora i umowa mediacyjna

• Typy, fazy i zasady komunikowania perswazyjnego

• Podstawowe techniki manipulacji

VIII. ZARZĄDZANIE EMOCJAMI I MOTYWACJĄ 5 godz.

• Natura emocji (definicja, wymiar, rodzaje)

• Teorie i mechanizmy emocji

• Teorie i typy motywacji

Razem liczba godzin: 35 godz

Szczegółowe informacje i program na temat kursu:

http://ekursyonline.pl/kluczowe-kompetencje/

Certyfikaty

Zaświadczenie elektroniczne: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia - BEZPŁATNE!

Zaświadczenie tradycyjne: opcja dodatkowa: wersja drukowana dodatkowo płatna 15 zł

Suplement do dyplomu (bez względu na formę): 10,00 zł

Dyplom MEN: 20,00 zł

Wzory zaświadczeń oraz dyplomów: http://ekursyonline.pl/zaswiadczenie/

Pozostałe usługi (laminacja, tłumaczenie na język angielski) według cennika przedstawionego na stronie: http://ekursyonline.pl/cennik/

Prowadzący

Jesteśmy firmą szkoleniową PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych i zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń przez internet, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Nasza firma szkoleniowa zapewni Ci:

  • merytoryczne wsparcie i pomoc w nauce,    
  • skuteczną metodę pozyskiwania wiedzy,    
  • dostęp do profesjonalnych treści,    
  • bezstresowe podnoszenie kwalifikacji,    
  • zdobycie zaświadczenia ukończenia szkolenia.   

Naszą ofertę edukacyjną szczególnie kierujemy do osób operatywnych i samodzielnych, chcących uzyskać konkretną wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje.

Kursy internetowe z certyfikatem zwiększą Twoją atrakcyjność zawodową i podniosą Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Zobacz kto nam zaufał: http://ekursyonline.pl/zaufali-nam/

Harmonogram

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Kurs można rozpocząć i zakończyć w dowolnym terminie!

E-learning jest wygodną formą nauki która polega na udostępnianiu materiałów szkoleniowych (w formie pdf) w formie elektronicznej przez Internet. Kursy e-learningowe opracowywane są w specjalny sposób (umożliwiający samodzielną pracę uczestników).

Zamiast kilometrów podróży, godzin spędzonych w pociągu, noclegów poza domem, wybierz kursy e-learningowe! A wolny czas poświęć swoim najbliższym! 

Informacje organizacyjne

Główną zaletą oferowanych przez nas kursów jest szybkie i bezstresowe przyswajanie wiedzy, która podana jest w bardzo zrozumiały i czytelny sposób. Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dlaczego szkolenia online?

  • Nie płacisz za dojazd, nocleg i wyżywienie,    
  • Dostęp do materiałów jest 24h/7 dni w tygodniu,    
  • Sam/a wyznaczasz godziny nauki,    
  • Dostosowujesz tempo nauki do własnych potrzeb,    
  • Otrzymujesz zaświadczenie w formie elektronicznej i/lub tradycyjnej.   

Dowiedz się więcej na temat tego jak przebiega nauka: http://ekursyonline.pl/przebieg-kursu/

Pozostałe szkolenia Organizatora

Informacje podstawowe

Cena: 99 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Diana Puchalska