MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Asystent(ka) - pomoc nauczyciela przedszkola z podstawami wczesnego wspomagania rozwoju

Szkolenie przedstawia zagadnienia związane z podstawami pracy opiekuńczo-wychowawczej w pracy pomocy nauczyciela przedszkola.

Cel szkolenia

Cel szkolenia: jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej. Uczestnik zdobędzie wiedzę dotyczącą psychologii rozwoju dziecka oraz metod diagnozowania potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym. Pozna tematykę pedagogiki twórczości do zastosowania w pracy jako pomoc nauczyciela.

Dodatkowe informacje: Z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) wynika, że pomoc nauczyciela musi mieć co najmniej wykształcenie podstawowe, nie musi się legitymować doświadczeniem zawodowym i należy do VI kategorii zaszeregowania, jeśli chodzi o poziom wynagrodzenia.

Grupa docelowa

 • dla nauczycieli,
 • pedagogów, terapeutów, 
 • opiekunów i wychowawców,
 • rodziców,
 • osób zainteresowanych pracą jako pomoc nauczyciela,
 • wszystkich zainteresowanych tematyką szkoleniow

Program

I. PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJU DZIECKA 12 godz.

a) Pojęcie rozwoju psychicznego, zadania rozwojowe

b) Charakterystyka psychofizycznego rozwoju dziecka 3-7 lat

c) Psychologia rozwojowa w praktyce

d) Metody badawcze psychologii rozwojowej

e) Tworzenie IPET (Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego)

II. TEORETYCZNE PODSTAWY PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ  8 godz. 

a) Kompensacja i profilaktyka w działaniach opiekuńczo-wychowawczych

b) Psychologiczna koncepcja opieki i jej funkcje

c) Zagadnienia potrzeb i metodyka ich zaspokajania

d) Metody diagnozowania podopiecznego

e) Analiza rysunków dziecka w diagnozowaniu jego potrzeb

f) Zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz prawa dziecka

III. PEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI W PRACY DYDAKTYCZNOWYCHOWAWCZEJ  10 godz. 

a) Okresy i fazy rozwoju twórczości plastycznej dzieci

b) Literatura dla dzieci: gatunki, kategorie, funkcje

c) Bajka psychoedukacyjna – jako narzędzie do indywidualnej pracy z dzieckiem

IV. PODSTAWY WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU 10 godz.

a) Podstawy pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogiki

b) Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka

Razem liczba godzin: 40

Szczegółowe informacje i program na temat kursu: http://ekursyonline.pl/asystent-przedszkola/

Certyfikaty

Zaświadczenie elektroniczne: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia - BEZPŁATNE!

Zaświadczenie tradycyjne: opcja dodatkowa: wersja drukowana dodatkowo płatna 15 zł

Suplement do dyplomu (bez względu na formę): 10,00 zł

Dyplom MEN: 20,00 zł

Wzory zaświadczeń oraz dyplomów: http://ekursyonline.pl/zaswiadczenie/

Pozostałe usługi (laminacja, tłumaczenie na język angielski) według cennika przedstawionego na stronie: http://ekursyonline.pl/cennik/

Prowadzący

Jesteśmy firmą szkoleniową PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych i zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń przez internet, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Nasza firma szkoleniowa zapewni Ci:

 • merytoryczne wsparcie i pomoc w nauce,   
 • skuteczną metodę pozyskiwania wiedzy,   
 • dostęp do profesjonalnych treści,   
 • bezstresowe podnoszenie kwalifikacji,   
 • zdobycie zaświadczenia ukończenia szkolenia.  

Naszą ofertę edukacyjną szczególnie kierujemy do osób operatywnych i samodzielnych, chcących uzyskać konkretną wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje.

Kursy internetowe z certyfikatem zwiększą Twoją atrakcyjność zawodową i podniosą Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Zobacz kto nam zaufał: http://ekursyonline.pl/zaufali-nam/

Harmonogram

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Kurs można rozpocząć i zakończyć w dowolnym terminie!

E-learning jest wygodną formą nauki która polega na udostępnianiu materiałów szkoleniowych (w formie pdf) w formie elektronicznej przez Internet. Kursy e-learningowe opracowywane są w specjalny sposób (umożliwiający samodzielną pracę uczestników).

Zamiast kilometrów podróży, godzin spędzonych w pociągu, noclegów poza domem, wybierz kursy e-learningowe! A wolny czas poświęć swoim najbliższym!  

Informacje organizacyjne

Główną zaletą oferowanych przez nas kursów jest szybkie i bezstresowe przyswajanie wiedzy, która podana jest w bardzo zrozumiały i czytelny sposób. Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dlaczego szkolenia online?

 • Nie płacisz za dojazd, nocleg i wyżywienie,   
 • Dostęp do materiałów jest 24h/7 dni w tygodniu,   
 • Sam/a wyznaczasz godziny nauki,   
 • Dostosowujesz tempo nauki do własnych potrzeb,   
 • Otrzymujesz zaświadczenie w formie elektronicznej i/lub tradycyjnej.   

Dowiedz się więcej na temat tego jak przebiega nauka: http://ekursyonline.pl/przebieg-kursu/ 

Pozostałe szkolenia Organizatora

Informacje podstawowe

Cena: 199 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Diana Puchalska