MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Animator zajęć sportowo-rekreacyjnych

Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności przygotowujących do pełnienia roli animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Cel szkolenia

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności przygotowujących do pełnienia roli animatora zajęć sportowo-rekreacyjnych. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze specyfiką pracy animatora, poznają podstawy metodyczne – metody, techniki i rodzaje zajęć sportowych i rekreacyjnych, gier oraz zabaw sportowych do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą jak również osobami dorosłymi. Tematyka szkolenia obejmuje również zagadnienia związane z pedagogiką i psychologią sportu, pedagogiką czasu wolnego oraz biomedycznymi podstawami rozwoju i wychowania w sporcie.

Grupa docelowa

 • Studenci Turystyki i Rekreacji, 
 • Wychowawcy i opiekunowie, 
 • Wszystkie zainteresowane osoby.

Program

ANIMACJA SPORTOWO-REKREACYJNA

a) Cele i zadania animacji sportowo – rekreacyjnej

b) Cechy specyficzne form aktywności rekreacyjnej

c) Metody animacji rekreacyjnej

d) Społeczne bariery rekreacji

METODYKA ANIMACJI SPORTOWO-REKREACYJNEJ

a) Metody i formy nauczania stosowane w wychowaniu fizycznym

b) Pojęcie procesu uczenia się i nauczania w sporcie

c) Jak wesprzeć dziecko w rozwoju psychofizycznym poprzez gry i zabawy ruchowe?

d) Zasady trenowania dzieci i młodzieży

e) Gry i zabawy ruchowe dla dzieci i młodzieży

f) Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w sali gimnastycznej

g) Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży na świeżym powietrzu

h) Ćwiczenia sportowe w pracy z dziećmi i młodzieżą

i) Gry i zabawy z piłką (rodzaje i zasady)

j) Zajęcia sportowe dla dorosłych i seniorów

k) Rodzaje zajęć rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych

PEDAGOGIKA CZASU WOLNEGO

a) Pojęcie czasu wolnego i jego aspekty

b) Cechy i funkcje czasu wolnego dzieci i młodzieży

c) Problematyka czasu wolnego dzieci i młodzieży w szerokim kontekście pedagogicznym

d) Efektywne wykorzystanie czasu

e) Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież po zajęciach szkolnych

f) Czas wolny dziecka

g) Potrzeby i zadania edukacji z zakresu kultury fizycznej i turystyki jako formy spędzania czasu wolnego przez dorosłych

PEDAGOGIKA SPORTU

a) Wychowanie fizyczne

b) Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie człowieka

PSYCHOLOGIA SPORTU

a) Pojęcie psychologii sportu. Cele i zadania psychologa sportu

b) Psychologiczne czynniki procesu uczenia się i nauczania w sporcie

BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU I WYCHOWANIA W SPORCIE

a) Sprawność fizyczna

b) Anatomia człowieka

c) Fizjologia człowieka

d) Motoryczność człowieka

e) Motoryczność sportowa

f) Medycyna sportowa 

Razem liczba godzin: 40

Szczegółowe informacje i program na temat kursu:

http://ekursyonline.pl/animator-sportowy/

Certyfikaty

Zaświadczenie elektroniczne: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia - BEZPŁATNE!

Zaświadczenie tradycyjne: opcja dodatkowa: wersja drukowana dodatkowo płatna 15 lub 20 zł

Suplement do dyplomu (bez względu na formę): 10 zł

Wzory zaświadczeń oraz dyplomów: http://ekursyonline.pl/zaswiadczenie/

Pozostałe usługi (laminacja, tłumaczenie na język angielski) według cennika przedstawionego na stronie: http://ekursyonline.pl/cennik/

Prowadzący

Jesteśmy firmą szkoleniową PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych i zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń przez internet, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Nasza firma szkoleniowa zapewni Ci:

 • merytoryczne wsparcie i pomoc w nauce,  
 • skuteczną metodę pozyskiwania wiedzy,  
 • dostęp do profesjonalnych treści,  
 • bezstresowe podnoszenie kwalifikacji,  
 • zdobycie zaświadczenia ukończenia szkolenia. 

Naszą ofertę edukacyjną szczególnie kierujemy do osób operatywnych i samodzielnych, chcących uzyskać konkretną wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje.

Kursy internetowe z certyfikatem zwiększą Twoją atrakcyjność zawodową i podniosą Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Zobacz kto nam zaufał: http://ekursyonline.pl/zaufali-nam/

Harmonogram

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Kurs można rozpocząć i zakończyć w dowolnym terminie!

E-learning jest wygodną formą nauki która polega na udostępnianiu materiałów szkoleniowych (w formie pdf) w formie elektronicznej przez Internet. Kursy e-learningowe opracowywane są w specjalny sposób (umożliwiający samodzielną pracę uczestników).

Zamiast kilometrów podróży, godzin spędzonych w pociągu, noclegów poza domem, wybierz kursy e-learningowe! A wolny czas poświęć swoim najbliższym! 

Informacje organizacyjne

Główną zaletą oferowanych przez nas kursów jest szybkie i bezstresowe przyswajanie wiedzy, która podana jest w bardzo zrozumiały i czytelny sposób. Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dlaczego szkolenia online?

 • Nie płacisz za dojazd, nocleg i wyżywienie,  
 • Dostęp do materiałów jest 24h/7 dni w tygodniu,  
 • Sam/a wyznaczasz godziny nauki,  
 • Dostosowujesz tempo nauki do własnych potrzeb,  
 • Otrzymujesz zaświadczenie w formie elektronicznej i/lub tradycyjnej.  

Dowiedz się więcej na temat tego jak przebiega nauka: http://ekursyonline.pl/przebieg-kursu/

Pozostałe szkolenia Organizatora

Informacje podstawowe

Cena: 149 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Diana Puchalska