MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera) teoria i praktyka

Szkolenie dostarcza wiedzy dotyczącej zaburzeń neurorozwojowych u dzieci - ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera.

Cel szkolenia

Cel szkolenia: jest zdobycie umiejętności do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurorozwojowymi tj. Autyzmem, Zespołem Aspergera oraz ADHD. Uczestnik zdobędzie umiejętność sporządzania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. Uczestnik szkolenia zapozna się również z metodami i technikami stosowanymi w procesie terapeutycznym w zaburzeniach neurorozwojowych.

Grupa docelowa

 • dla psychologów,
 • dla pedagogów, pedagogów specjalnych,
 • dla specjalistów wspomagania rozwoju,
 • dla terapeutów zajęciowych,
 • rodziców,
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyk

Program

I. PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJU 12 godz.

a) Pojęcie rozwoju psychicznego, zadania rozwojowe

b) Charakterystyka psychofizycznego rozwoju dziecka 3-7 lat

c) Psychologia rozwojowa w praktyce

d) Metody badawcze psychologii rozwojowej

e) Tworzenie IPET (Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego)

II. TEORETYCZNE PODSTAWY ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH U DZIECI 3 godz.

a) Pojęcie normy i podstawowa terminologia w psychopatologii

b) Klasyfikacja zaburzeń rozwoju psychicznego

c) Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka

d) Mieszane i całościowe specyficzne zaburzenia rozwojowe

III. ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ - ADHD 5 godz.

a) Pojęcie nadpobudliwości psychoruchowej oraz jego objawy

b) Diagnozowanie nadpobudliwości psychoruchowej

c) Pomoc terapeutyczna osobom z ADHD

d) Praca z uczniem z ADHD – praktyczne wskazówki

IV. TEORETYCZNE PODSTAWY ZAGADNIEŃ O AUTYŹMIE 2 godz.

a) Definicja i etiologia autyzmu

b) Charakterystyka cech „autystycznych”

c) Wpływ rodziny na funkcjonowanie dziecka autystycznego

V. CAŁOŚCIOWE ZABURZENIE ROZWOJOWE – ZESPÓŁ ASPERGERA 3 godz.

a) Problematyka diagnozy zespołu Aspergera

b) Problemy dzieci z zespołem Aspergera w różnych sferach ich funkcjonowania

c) Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z zespołem Aspergera

Razem liczba godzin: 25

Szczegółowe informacje i program na temat kursu: http://ekursyonline.pl/zaburzenia-naurorozwojowe/

Certyfikaty

Zaświadczenie elektroniczne: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia - BEZPŁATNE!

Zaświadczenie tradycyjne: opcja dodatkowa: wersja drukowana dodatkowo płatna 15 zł

Suplement do dyplomu (bez względu na formę): 10,00 zł

Dyplom MEN: 20,00 zł

Wzory zaświadczeń oraz dyplomów: http://ekursyonline.pl/zaswiadczenie/

Pozostałe usługi (laminacja, tłumaczenie na język angielski) według cennika przedstawionego na stronie: http://ekursyonline.pl/cennik/

Prowadzący

Jesteśmy firmą szkoleniową PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych i zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń przez internet, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Nasza firma szkoleniowa zapewni Ci:

 • merytoryczne wsparcie i pomoc w nauce,   
 • skuteczną metodę pozyskiwania wiedzy,   
 • dostęp do profesjonalnych treści,   
 • bezstresowe podnoszenie kwalifikacji,   
 • zdobycie zaświadczenia ukończenia szkolenia.  

Naszą ofertę edukacyjną szczególnie kierujemy do osób operatywnych i samodzielnych, chcących uzyskać konkretną wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje.

Kursy internetowe z certyfikatem zwiększą Twoją atrakcyjność zawodową i podniosą Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Zobacz kto nam zaufał: http://ekursyonline.pl/zaufali-nam/

Harmonogram

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Kurs można rozpocząć i zakończyć w dowolnym terminie!

E-learning jest wygodną formą nauki która polega na udostępnianiu materiałów szkoleniowych (w formie pdf) w formie elektronicznej przez Internet. Kursy e-learningowe opracowywane są w specjalny sposób (umożliwiający samodzielną pracę uczestników).

Zamiast kilometrów podróży, godzin spędzonych w pociągu, noclegów poza domem, wybierz kursy e-learningowe! A wolny czas poświęć swoim najbliższym!  

Informacje organizacyjne

Główną zaletą oferowanych przez nas kursów jest szybkie i bezstresowe przyswajanie wiedzy, która podana jest w bardzo zrozumiały i czytelny sposób. Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dlaczego szkolenia online?

 • Nie płacisz za dojazd, nocleg i wyżywienie,   
 • Dostęp do materiałów jest 24h/7 dni w tygodniu,   
 • Sam/a wyznaczasz godziny nauki,   
 • Dostosowujesz tempo nauki do własnych potrzeb,   
 • Otrzymujesz zaświadczenie w formie elektronicznej i/lub tradycyjnej.   

Dowiedz się więcej na temat tego jak przebiega nauka: http://ekursyonline.pl/przebieg-kursu/ 

Pozostałe szkolenia Organizatora

Informacje podstawowe

Cena: 179 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Diana Puchalska