MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI W CALL CENTER PRZEZ LIDERÓW ZESPOŁU

ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI W CALL CENTER PRZEZ LIDERÓW ZESPOŁU

Moduł 1: Zarządzanie w praktyce

Narzędzia Team Call Center

Techniki przywództwa

Autorytet: budowanie pozycji leadera zespołu

Moduł 2: Team Dream

zasady i narzędzia doboru członków zespołu Call Center

Efektywna komunikacja

 

Moduł 3: Techniki motywacyjne

rola lidera w motywowaniu zespołu

wyznaczanie ogólnych celów rozwojowych

Pozafinansowe techniki motywacyjne – pakiet wskazówek

 

Moduł 4: Delegowanie zadań

Systemowy model pracy

delegowanie zadań – Case Studies

 

Moduł 5: Planowanie, organizacja, procedury

 

Moduł 6: Efektywność

narzędzia i metody pomiaru efektywności pracy

Dyscyplinowanie zespołu: zestaw dobrych praktyk

 

Baccata Enterprise Sp. z o.o.

Training & Coaching & Consulting

ul. Mokotowska 4/6

00-641 Warszawa

 

INFO@BACCATA.COM.PL

Grupa docelowa

Liderzy zespołów , Managerowie

Certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia.

Harmonogram

2 dni po 8 godzin w siedzibie Klienta na terenie całej Polski lub w salach szkoleniowych firmy Baccata Enterprise

Informacje podstawowe

Cena: 3000 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe