MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

ZARZĄDZANIE CZASEM

Program szkolenia:

1. Przyczyny tracenia czasu

Czas z punktu widzenia umysłu

Zewnętrzne uwarunkowania utraty czasu

Wewnętrzne przyczyny braku czasu

2. Procesy Zarządzania Czasem

Wyznaczanie celów – identyfikacja działań, które muszą zostać wykonane dla osiągnięcia celów

Planowanie – estymowanie czasu potrzebnego dla wykonania poszczególnych działań

Podejmowanie decyzj i o sposobie realizacji zadań

Realizacja – stworzenie harmonogramu działań dla wykonywanych czynności, analizowanie kolejności działań, czasów trwania oraz wymaganych zasobów

Monitorowanie – kontrolowanie osiągniętych wyników i ewentualna korekta celów

3. Techniki i metody Organizacji czasu

Zasada PARETO

Diagram GANTTA

Technika SMART

Cel szkolenia

Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą efektywniej wykorzystać czas, który mają do dyspozycji – zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym. Szczególnie polecamy je osobom, które planują pracę i koordynują pracę podwładnych, kierują projektami lub po prostu chcą bardzie efektywnie planować swoje zajęcia, by mieć więcej wolnego czasu na realizację pasji, marzeń, na zajęcie się swoim hobby.

 

Grupa docelowa

Kadra menedżerska niższego i wyższego szczebla

Koordynatorzy zespołów, projektów

Osoby planujące pracę swoją i innych

 

Certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia

Harmonogram

2 dni – 8 godzin, ze standardowymi przerwami kawowymi

Informacje organizacyjne

Sala szkoleniowa Baccata Enterprise  w Warszawie lub siedzibie klienta na terenie całej Polski 

Terminarz szkolenia

  • Termin do ustalenia - Cała Polska

Informacje podstawowe

Cena: 0 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Krystian Marczak