MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

VBA W EXCELU - podstawy - 3-DNIOWE SZKOLENIE ONLINE, ZAPRASZAMY!!!

Na szkoleniu online zapewniamy:

materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę w wersji elektronicznej

certyfikat ukończenia szkolenie firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek

Kurs Szkolenie Online VBA w Excelu podstawy 3 dniowe trwa 24 godziny lekcyjne po 8 godzin lekcyjnych w każdym dniu.

Szkolenia online zdalne odbywają się w grupie 3 osobowej.

Firma PeZet zapewnia narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć.

Metody wykorzystywane przez trenerów na szkoleniu online:

prezentacja,

wykład,

praca warsztatowa z komputerem,

ćwiczenia.

Usługi realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym, to usługi odbywające się z wykorzystaniem połączeń online w taki sposób, że trener prowadzi usługę w czasie rzeczywistym, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie usługi.

 

Program

Program szkolenia

Podstawy projektowania aplikacji w arkuszu kalkulacyjnym

Czym jest aplikacja arkusza kalkulacyjnego?

Etapy projektowania aplikacji

Planowanie aplikacji

Wybieranie odpowiedniego interfejsu użytkownika

Makra

Rejestracja i uruchamianie makr

Uruchamianie makr z arkusza

Odwołania względne rejestratora

Odwołanie bezwzględne rejestratora

Przypisywanie makr do ikon i przycisków

Przegląd oraz optymalizacja kodu

Skoroszyt makr

Paski narzędzi

Język VBA

Właściwości

Obiekty

Kolekcje

Praca z edytorem VBA

Podstawowe elementy edytora

Najważniejsze okna i ich funkcje

Okna Project i Code

Paski, opcje i ułatwienia

Właściwości modułu

Właściwości arkusza

Właściwości VBA Project

Dostosowywanie środowiska edytora

Karta Editor, General, Docking

Obiektowość

Czym jest obiektowość

Obiekt Range, Cells, Offset

Obiekt Active

Obiekt Workbook

Obiekt Application

Obiekt Worksheests i Sheets

Wstęp do programowania VBA

Zmienne, typy danych i stałe (definiowanie typów danych, deklarowanie i zasięg zmiennych, zastosowanie stałych)

Tablice

Procedury i funkcje

Zmienne obiektowe

Typy danych definiowane przez użytkowników

Praca z obiektami i kolekcjami ( Polecenie With … End With, For Each … Next)

Wykonywanie procedur (Polecenie GoTo, If … Then, Select Case)

Pętle (do while…loop, do until … loop, for next)

Funkcje tekstowe (left, right, trim, mid)

Funkcje plikowe (chdrive, mkdir, name, dir)

Uruchamianie programu i analiza kodu

Pobieranie informacji danych od użytkowników

Użycie funkcji „InputBox”

Wyświetlanie wyników MsgBox

Konwersja typów danych

Obsługa błędów

Typy Błędów

Obsługa błędów

Informacje podstawowe

Cena: 1190 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Sylwia Nowicka