MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Tworzenie programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych z metodyką treningu radzenia sobie ze stresem

Szkolenie ma dostarczyć wiedzę na temat konstruowania programów profilaktycznych oraz psychoedukacyjnych. 

Cel szkolenia

Cel szkolenia: jest zdobycie wiedzy o oraz umiejętności związanych z konstruowaniem programów profilaktycznych oraz psychoedukacyjnych. Uczestnik szkolenia zapozna się ze strukturą programu profilaktycznego. Zdobędzie wiedzę prawidłowego modelowania działań wychowawczych  i profilaktycznych. Tematyka szkolenia obejmuje również metodykę profilaktyki uzależnień oraz treningu radzenia sobie ze stresem. 


Grupa docelowa

 • psycholodzy,
 • pedagodzy,
 • terapeuci,
 • nauczyciele,
 • opiekunowie-wychowawcy,

Program

I. PODSTAWOWY TEORETYCZNE TWORZENIA PROGRAMÓW  PROFILAKTYCZNYCH  10 godz. 

a) Poziomy i rodzaje profilaktyki, rodzaje programów profilaktycznych

b) Cechy i cele programu profilaktycznego

c) Skuteczność programów profilaktycznych

d) Modele profilaktyki oraz profilaktyka w szkole

e) Struktura programu profilaktycznego

f) Modelowe działania wychowawcze i profilaktyczne – konstruowanie  programu. 

g) Ewaluacja działań profilaktycznych

II. METODYKA PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I RADZENIA SOBIE  ZE STRESEM  10 godz. 

a) Uzależnienia – fazy, rodzaje i cechy uzależnienia

b) Psychoprofilaktyka uzależnień - motywy zachowań ryzykownych

c) Radzenie sobie ze stresem

d) Właściwości osobowościowe a radzenie sobie ze stresem

e) Stres psychologiczny i PTSD - Zespół stresu pourazowego

f) Wybrane koncepcje psychologiczne stresu

g) Techniki redukowania poziomu stresu

h) Konstruktywne metody radzenia sobie z stresem

i) Struktura scenariusza zajęć z zakresu treningu radzenia sobie ze stresem

Razem liczba godzin: 15 godz.

Szczegółowe informacje i program na temat kursu: http://ekursyonline.pl/programy-profilaktyczne/

Certyfikaty

Zaświadczenie elektroniczne: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia - BEZPŁATNE!

Zaświadczenie tradycyjne: opcja dodatkowa: wersja drukowana dodatkowo płatna 10 zł 

Suplement do dyplomu (bez względu na formę): 7 zł 

Wzory zaświadczeń oraz dyplomów: http://ekursyonline.pl/zaswiadczenie/ 


Pozostałe usługi (laminacja, tłumaczenie na język angielski) według cennika przedstawionego na stronie: http://ekursyonline.pl/cennik/

Prowadzący

Jesteśmy firmą szkoleniową PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych i zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń przez internet, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Nasza firma szkoleniowa zapewni Ci:

 • merytoryczne wsparcie i pomoc w nauce,   
 • skuteczną metodę pozyskiwania wiedzy,   
 • dostęp do profesjonalnych treści,   
 • bezstresowe podnoszenie kwalifikacji,   
 • zdobycie zaświadczenia ukończenia szkolenia.  

Naszą ofertę edukacyjną szczególnie kierujemy do osób operatywnych i samodzielnych, chcących uzyskać konkretną wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje.

Kursy internetowe z certyfikatem zwiększą Twoją atrakcyjność zawodową i podniosą Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Zobacz kto nam zaufał: http://ekursyonline.pl/zaufali-nam/

Harmonogram

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Kurs można rozpocząć i zakończyć w dowolnym terminie!

E-learning jest wygodną formą nauki która polega na udostępnianiu materiałów szkoleniowych (w formie pdf) w formie elektronicznej przez Internet. Kursy e-learningowe opracowywane są w specjalny sposób (umożliwiający samodzielną pracę uczestników).

Zamiast kilometrów podróży, godzin spędzonych w pociągu, noclegów poza domem, wybierz kursy e-learningowe! A wolny czas poświęć swoim najbliższym! 

Informacje organizacyjne

Główną zaletą oferowanych przez nas kursów jest szybkie i bezstresowe przyswajanie wiedzy, która podana jest w bardzo zrozumiały i czytelny sposób. Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dlaczego szkolenia online?

 • Nie płacisz za dojazd, nocleg i wyżywienie,   
 • Dostęp do materiałów jest 24h/7 dni w tygodniu,   
 • Sam/a wyznaczasz godziny nauki,   
 • Dostosowujesz tempo nauki do własnych potrzeb,   
 • Otrzymujesz zaświadczenie w formie elektronicznej i/lub tradycyjnej.   

Dowiedz się więcej na temat tego jak przebiega nauka: http://ekursyonline.pl/przebieg-kursu/

Terminarz szkolenia

 • Termin do ustalenia - Internet, Internet

Pozostałe szkolenia Organizatora

Informacje podstawowe

Cena: 79 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Diana Puchalska