MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Terapia neurorozwojowa dziecka zgodna z Koncepcją Karela i Berty Bobath z uwzględnieniem innych wiodących metod"


Kierowany do: pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci zajęciowi,  , psycholodzy, pielęgniarki, fizjoterapeuci i wszyscy zainteresowani poniższym programem

Program kursu:
    1. Co to jest terapia neurorozwojowa?
    2. Koncepcja i metoda Karela i Berty Bobath.
    3. Podstawowe założenia wybranych metod używanych w terapii dzieci.
    4. Rozwój fizjologiczny ruchowy dziecka.
    5. Rozwój fizjologiczny odruchowy dziecka.
    6. Rozwój motoryczny patologiczny dziecka.
    7. Patologie w zakresie rozwoju odruchowego.
    8. Konsekwencje odruchów słabych i przetrwałych.
    9. Charakterystyka najczęstszych zaburzeń ruchowych ze szczególnym uwzględnieniem MPD.
    11. Podstawy neuroplastyczności mózgu.
    12. Zasady właściwej pielęgnacji dziecka.
    13. Akcesoria i pomoce funkcjonalne w rozwoju dziecka: analiza zalet i wad (nosidełka, chusty, chodziki, pchacze, skoczki, rowerki biegowe i inne).
    14. Elementy otoczenia niewskazane w opiece nad dzieckiem.
    15. Wspomagania w terapii dziecka z opóźnieniem ruchowym w zakresie motoryki dużej aż do osiągnięcia chodu.
    16. Specyficzne techniki wspomagające terapię.
    17. Napięcie mięśniowe: podstawy fizjologiczne.
    18. Patologie w napięciu mięśniowym i ich konsekwencje: wiotkość, spastyczność.
    19. Podstawowe formy terapii w spastyczności.
    20. Formy terapii w przykurczach: fizykoterapia, terapia ruchem, zaopatrzenie ortopedyczne, łuski.
    21. Łuski gipsowe (technika wykonania) jako element terapii przykurczy.
    23. Mobilizacja łopatki, mobilizacja miednicy.
    24. Sposoby terapii w obniżonym napięciu mięśniowym, pozycje wspierające, wspomagania.
    25. Sposoby terapii w zaburzeniach czucia powierzchownego, głębokiego.
    26. Sposoby terapii w asymetrii.
    27. Sposoby terapii w kręczu szyi.
    28. Podstawy terapii ruchem w uszkodzeniu splotu barkowego.
    29. Sposoby terapii przetrwałych odruchów: analiza, diagnoza, terapia.
    30. Rozwój fizjologiczny aktywności stóp dziecka.
    31. Patologie w obrębie stóp, obraz, diagnoza u dziecka małego.
    32. Testy diagnostyczne stóp u dziecka starszego.
    33. Sposoby terapii stopa końska.
    34. Sposoby terapii stopa płasko-koślawa.
    35. Sposoby terapii stopa piętowa.
    36. Sposoby terapii stopa szpotawa.
    37. Zasady pionizacji.
    38. Analiza chodu fizjologicznego.
    39. Problemy w zakresie chodu: analiza i diagnoza.
    40. Sposoby wsparcia chodu.
    41. Wybrane zaopatrzenie ortopedyczne w zakresie kończyn dolnych.
    42. Wybrane zaopatrzenie ortopedyczne w zakresie kończyny górnej.
    43. Wybrane zaopatrzenie ortopedyczne w zakresie mobilności: zasady doboru wózka inwalidzkiego dla dziecka,
    balkoniki.
    44. Trakt orofacjalny: wspomagania dla karmienia, picia, gryzienia, połykania z wykorzystaniem
    pozycji i metody kinesiotapingu w logopedii.
    45. Terapia zajęciowa: problemy i potrzeby.
    46. Terapia zajęciowa: rozwój chwytu.
    47. Terapia zajeciowa: co wpływa na sprawność ręki.
    48. Terapia zajęciowa: przygotowanie pozycji ciała i ręki.
    49. Terapia zajęciowa: zasady stosowane przy grafomotoryce.
    50. Terapia zajęciowa: zasady wdrażania formy zabawowej.
    51. Terapia zajęciowa: pomoce funkcjonalne.
    52. Diagnostyka w ocenie rozwoju ruchowego dziecka.
    53. ICF w ocenie potrzeb dziecka.
    54. Układanie planu terapii zgodnie z ICF: cele długo terminowe, krótkoterminowe.
    55. Analiza przypadków, globalna ocena problemów dziecka, terapia kompleksowa.

Cel szkolenia

Program kursu:

    1. Co to jest terapia neurorozwojowa?

    2. Koncepcja i metoda Karela i Berty Bobath.

    3. Podstawowe założenia wybranych metod używanych w terapii dzieci.

    4. Rozwój fizjologiczny ruchowy dziecka.

    5. Rozwój fizjologiczny odruchowy dziecka.

    6. Rozwój motoryczny patologiczny dziecka.

    7. Patologie w zakresie rozwoju odruchowego.

    8. Konsekwencje odruchów słabych i przetrwałych.

    9. Charakterystyka najczęstszych zaburzeń ruchowych ze szczególnym uwzględnieniem MPD.

    11. Podstawy neuroplastyczności mózgu.

    12. Zasady właściwej pielęgnacji dziecka.

    13. Akcesoria i pomoce funkcjonalne w rozwoju dziecka: analiza zalet i wad (nosidełka, chusty, chodziki, pchacze, skoczki, rowerki biegowe i inne).

    14. Elementy otoczenia niewskazane w opiece nad dzieckiem.

    15. Wspomagania w terapii dziecka z opóźnieniem ruchowym w zakresie motoryki dużej aż do osiągnięcia chodu.

    16. Specyficzne techniki wspomagające terapię.

    17. Napięcie mięśniowe: podstawy fizjologiczne.

    18. Patologie w napięciu mięśniowym i ich konsekwencje: wiotkość, spastyczność.

    19. Podstawowe formy terapii w spastyczności.

    20. Formy terapii w przykurczach: fizykoterapia, terapia ruchem, zaopatrzenie ortopedyczne, łuski.

    21. Łuski gipsowe (technika wykonania) jako element terapii przykurczy.

    23. Mobilizacja łopatki, mobilizacja miednicy.

    24. Sposoby terapii w obniżonym napięciu mięśniowym, pozycje wspierające, wspomagania.

    25. Sposoby terapii w zaburzeniach czucia powierzchownego, głębokiego.

    26. Sposoby terapii w asymetrii.

    27. Sposoby terapii w kręczu szyi.

    28. Podstawy terapii ruchem w uszkodzeniu splotu barkowego.

    29. Sposoby terapii przetrwałych odruchów: analiza, diagnoza, terapia.

    30. Rozwój fizjologiczny aktywności stóp dziecka.

    31. Patologie w obrębie stóp, obraz, diagnoza u dziecka małego.

    32. Testy diagnostyczne stóp u dziecka starszego.

    33. Sposoby terapii stopa końska.

    34. Sposoby terapii stopa płasko-koślawa.

    35. Sposoby terapii stopa piętowa.

    36. Sposoby terapii stopa szpotawa.

    37. Zasady pionizacji.

    38. Analiza chodu fizjologicznego.

    39. Problemy w zakresie chodu: analiza i diagnoza.

    40. Sposoby wsparcia chodu.

    41. Wybrane zaopatrzenie ortopedyczne w zakresie kończyn dolnych.

    42. Wybrane zaopatrzenie ortopedyczne w zakresie kończyny górnej.

    43. Wybrane zaopatrzenie ortopedyczne w zakresie mobilności: zasady doboru wózka inwalidzkiego dla dziecka,

    balkoniki.

    44. Trakt orofacjalny: wspomagania dla karmienia, picia, gryzienia, połykania z wykorzystaniem

    pozycji i metody kinesiotapingu w logopedii.

    45. Terapia zajęciowa: problemy i potrzeby.

    46. Terapia zajęciowa: rozwój chwytu.

    47. Terapia zajeciowa: co wpływa na sprawność ręki.

    48. Terapia zajęciowa: przygotowanie pozycji ciała i ręki.

    49. Terapia zajęciowa: zasady stosowane przy grafomotoryce.

    50. Terapia zajęciowa: zasady wdrażania formy zabawowej.

    51. Terapia zajęciowa: pomoce funkcjonalne.

    52. Diagnostyka w ocenie rozwoju ruchowego dziecka.

    53. ICF w ocenie potrzeb dziecka.

    54. Układanie planu terapii zgodnie z ICF: cele długo terminowe, krótkoterminowe.

    55. Analiza przypadków, globalna ocena problemów dziecka, terapia kompleksowa..

Grupa docelowa

- fizjoterapeuci

- logopedzi

- neurologopedzi

- lakarz neurolog

- pedagodzy specjalni

Certyfikaty

po ukończeniu uczestnicy otrzymują certyfikat wydany przez Fizjoterapia Emilia Mikołajewska

Prowadzący

dr hab. Emilia Mikołajewska, prof. UMK, specjalista fizjoterapii

Autorka m.in. 16 książek, w tym "Metoda NDT-Bobath w terapii osób dorosłych” oraz wielu artykułów w tym w zakresie rehabilitacji pediatrycznej.

Harmonogram

kurs organizowany na zamówienia grup zorganizowanych lub firm szkoleniowych

Informacje podstawowe

Cena: 7800 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Emilia Mikołajewska