MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Techniki sprzedaży - profesjonalna obsługa klienta (zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)

Cel szkolenia

GŁÓWNY CEL SZKOLENIA:

Cel edukacyjny: szkolenie prowadzi do rozwoju kompetencji w zakresie poszerzania

i usystematyzowania wiedzy na temat profesjonalnej sprzedaży i obsługi klienta. Przygotowuje do samodzielnej pracy w zakresie pozyskiwania klienta. Szkolenie prowadzi do rozwoju kompetencji w zakresie poszerzania i usystematyzowania wiedzy na temat procesu sprzedaży.

Cel biznesowy: zdobyta wiedza oraz umiejętności nabyte podczas szkolenia przełożą się na wzrost pozyskanych klientów.

EFEKTY UCZENIA SIĘ:

W ZAKRESIE WIEDZY UCZESTNIK

ma wiedzę w zakresie pracy na stanowisku handlowca

zna typy sprzedaży

zna etapy procesu sprzedaży

zna cechy handlowca

ma wiedzę nt. pytań otwartych i zamkniętych

zna motywy decyzji klienta

ma wiedzę nt. przygotowania prezentacji

ma wiedzę w zakresie lejka sprzedażowego – sposobów pozyskiwania klientów

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI UCZESTNIK

rozróżnia typy sprzedaży

opracowuje strategię procesu sprzedaży

potrafi scharakteryzować profil własnego klienta

rozwija własne cechy/umiejętności potrzebne do sprzedaży

potrafi zadać pytania otwarte i zamknięte

dobiera właściwe segmenty klientów do produktów i usług

rozróżnia potrzeby klientów

opracowuje cechy-pochwały-korzyści dot. sprzedawanych produktów/usług

opracowuje prezentację/ ofertę

potrafi zaprezentować firmę

uzasadnia przewagę oferty na rynku nad innymi

potrafi wybrać właściwe metody pozyskiwania klienta z uwagi na profil branży

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH UCZESTNIK

potrafi pracować z klientem

efektywnie organizuje własną pracę handlowca

wykazuje motywację w procesie sprzedaży

jest przygotowany do publicznej prezentacji

potrafi komunikować się z innymi firmami

Grupa docelowa

PROFIL UCZESTNIKÓW:

Szkolenie przygotowane dla osób pracujących w handlu na bezpośredniej obsłudze klienta. Uczestnikami mogą być osoby z wieloletnim doświadczeniem, jak i również osoby, które dopiero rozpoczęły przygodę ze sprzedażą. Mogą to być osoby związane ze sprzedażą towarów i usług B2B i B2C dowolnej branży.

Grupa docelowa:

pracownicy przedsiębiorstw działów handlowych obsługi klienta pragnących zwiększyć swoje kwalifikacje w zakresie kompetencji miękkich,

osoby uczestniczące w szkoleniu – chcące poprawić umiejętności osobiste

właściciele małych i średnich firm, przedsiębiorcy, freelancerzy

właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych

koordynatorzy, menedżerowie pracujący w dziale sprzedaży

pracownicy działów handlowych

sprzedawcy/handlowcy

przedstawiciele handlowi/key account managerowie

osoby, które na co dzień zajmują sprzedażą i obsługą klienta

Program

PROGRAM SZKOLENIA:

Typy sprzedaży

rozmowa handlowa

telemarketing

oferta pisemna

Proces sprzedaży – etapy

Charakterystyka klienta

model zachowań nabywcy

Cechy handlowca:

cechy fizyczne

cechy osobowościowe

umiejętności fachowe

Potęga pytań

pytania otwarte

pytania zamknięte

Motywy decyzji klienta

Prezentacja:

cechy

korzyści

przygotowanie prezentacji

zasady tworzenia prezentacji

Lejek sprzedaży: pozyskiwanie klienta

Prowadzący

Iwona Świdurska - trener od 16 lat w zakresie sprzedaży, obsługi klienta, przedsiębiorczości, prac biurowych, bhp - firm, instytucji, fundacji, uczelni z całej Polski. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania - studiów doktoranckich o specjalności "organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami" oraz studiów magisterskich o specjalności "zarządzanie przedsiębiorstwami". Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, studia managerskie BHP. Posiada certyfikat VCC z zakresu technik sprzedaży.

Trener działów sprzedaży, przedstawicieli handlowych, managerów różnych działów, pracowników takich firm jak: PHILIPS Polska sp. z o.o. Warszawa, Media Expert Złotów, Wielton S.A., Prymat z o.o., Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w Krakowie, Dekpol S.A., Caritas, Fundacja Aktywizacja, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Biegun” Spółka Jawna Jaraczewo, Gerdes MC Sp. z o.o. Poznań, Terravita, AM Okna Gorzów Wlkp., Hyprotech Łódź, Przedsiębiorstwa AMBIT, Euro Prestige, Boger, Info-Medica Poznań, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Bil Cup Poznań, Domedic Dental, BGŻ, Savrin, Cleaner, ZKZ Jarocin, Waberers Polska, Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Shim Pol, Dalkia Services sp. z o.o., Praefa spółka z o.o., Phenix Pharma Polska Warszawa, Kancelaria Prawna Teodorowski & Wojtaszak Kraków, Chespa, Bruk spółka z.o.o., Neinver Asset Managemnet Polska spółka z.o.o. (Factory Poznań), Sinoma Kraków, MMG Środa Wlkp., pracowników Urzędu Pracy, Jaromy Jarocin, Collegium Polonicum przy UAM w Słubicach i Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie, NS Konsulting w Lublinie, Domino, Sternet sp. z o.o. z Tarnowa, Piekarnia-Cukiernia „Pellowski” z Gdańska, Infotower, Fibar Group z Poznania, szpitali i teatrów oraz wielu innych podmiotów.

Przeprowadza szkolenia oraz doradza firmom i instytucjom w zakresie wprowadzania zmian w obszarach:

Profesjonalny sprzedawca – przedstawiciel handlowy

Sposoby pozyskiwania klienta i organizacja sprzedaży

Obsługa klienta i techniki sprzedaży

Akademia handlowca

Marketing w firmie - budowanie strategii marketingowej na rynku w kraju i zagranicą

Przedsiębiorczość – abc małej firmy- budowanie strategii marketingowej na rynku w kraju i zagranicą

Biznesplany

Pracownik administracyjno - biurowy

Obsługa sekretariatu i biura

Planowanie i organizowanie pracy własnej

Techniki sprzedaży

Profesjonalna obsługa klienta

Doskonalenie procesu sprzedaży

Efektywna organizacja pracy własnej i zarządzania sobą w czasie

BHP

Informacje organizacyjne

Zgłoszenia:

e-mail: maticonsulting@szkolenia-mc.pl

tel. 600 43 33 71

Terminarz szkolenia

 • 2022-10-03 do 2022-10-04 - Poznań, Wielkopolskie | Ulica centrum
 • 2022-10-03 do 2022-10-04 - Gdańsk, Pomorskie | Ulica centrum
 • 2022-10-04 do 2022-10-05 - Warszawa, Mazowieckie | Ulica centrum
 • 2022-10-06 do 2022-10-07 - Lublin, Lubelskie | Ulica centrum
 • 2022-10-07 do 2022-10-08 - Łódź, Łódzkie | Ulica centrum
 • 2022-10-07 do 2022-10-08 - Kraków, Małopolska | Ulica Łagiewniki
 • 2022-10-10 do 2022-10-11 - Częstochowa, Śląskie | Ulica centrum
 • 2022-10-11 do 2022-10-12 - Zakopane, Małopolska | Ulica centrum
 • 2022-10-18 do 2022-10-19 - Rzeszów, Podkarpackie | Ulica centrum
 • 2022-10-21 do 2022-10-22 - Olsztyn, Warmińsko-mazurskie | Ulica centrum
 • 2022-10-28 do 2022-10-29 - Kraków, Małopolska | Ulica Łagiewniki
 • 2022-10-28 do 2022-10-29 - Poznań, Wielkopolskie | Ulica centrum
 • 2022-11-03 do 2022-11-04 - Poznań, Wielkopolskie | Ulica centrum
 • 2022-11-04 do 2022-11-05 - Częstochowa, Śląskie | Ulica centrum
 • 2022-11-07 do 2022-11-08 - Kraków, Małopolska | Ulica Łagiewniki
 • 2022-11-08 do 2022-11-09 - Katowice, Śląskie | Ulica centrum
 • 2022-11-09 do 2022-11-10 - Zakopane, Małopolska | Ulica centrum
 • 2022-11-14 do 2022-11-15 - Gdańsk, Pomorskie | Ulica centrum
 • 2022-11-18 do 2022-11-19 - Wrocław, Dolnośląskie | Ulica Hotel Haston****
 • 2022-11-21 do 2022-11-22 - Poznań, Wielkopolskie | Ulica centrum
 • 2022-11-23 do 2022-11-24 - Łódź, Łódzkie | Ulica centrum
 • 2022-11-24 do 2022-11-25 - Warszawa, Mazowieckie | Ulica centrum
 • 2022-11-25 do 2022-11-26 - Lublin, Lubelskie | Ulica centrum
 • 2022-11-28 do 2022-11-29 - Olsztyn, Warmińsko-mazurskie | Ulica centrum
 • 2022-11-29 do 2022-11-30 - Kraków, Małopolska | Ulica Łagiewniki
 • 2022-12-01 do 2022-12-02 - Poznań, Wielkopolskie | Ulica centrum

Informacje podstawowe

Czas trwania: 2 dni

Cena: 1680 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem Pobierz ofertę/formularz zamówienia

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Iwona Świdurska