MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Team Building Budowanie Zespołu

Warsztat prowadzony jest w formie autorskiej fabularnej gry szkoleniowej „Misja Księżyc” z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości oraz innych warsztatowych narzędzi szkoleniowych.

Gra ma charakter integrujący i zbliżający do siebie jej uczestników, jak również  rozwijający i wzmacniający komunikatywność, efektywność współpracy i zachowania nastawione na realizację wspólnych celów oraz współpracę w zespole. Efekt ten jest uzyskiwany dzięki poszczególnym zadaniom, których zrealizowanie i osiągniecie sukcesu, jest możliwe dzięki wzajemnemu zaufaniu, współpracy i zaangażowaniu wszystkich członków zespołu.


Harmonogram

Warsztat 1 lub 2 dniowy.

Możliwość realizacji outdoor oraz indoor.

Informacje organizacyjne

Warsztat prowadzony jest z wykorzystaniem wielu gier zespołowych. 95% czasu warsztatów to aktywność uczestników. Realizowany jest poprzez połączenie działań w plenerze z działaniami w sali. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, może zostać zrealizowany w zamkniętym pomieszczeniu.

Informacje podstawowe

  • Organizator: VR Training
  • Rodzaj szkolenia: Zamknięte

Cena: 9000 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Adam Sobiechart