MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Szkolenie z Zasad Fakturowania w Bydgoszczy 2 dni

Naszym zadaniem jest przekazanie uczestnikom szkolenia kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie fakturowania, a dokładnie procesu polegającego na prawidłowym wystawianiu, przechowywaniu i przesyłaniu faktur. Uczestnicy zapoznają się z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Program

1.Centralny rejestr faktur

2.Obowiązek dokumentowania transakcji fakturą VAT:  
• kiedy transakcja podlega udokumentowaniu fakturą VAT rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, nota korygująca, duplikaty, dokumenty zrównane z fakturami)  
• terminy wystawiania faktury w zależności od rodzaju transakcji  
• zasady dokumentowania czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej  

3.Zmiana zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny

4.Obowiązek podatkowy  
• obowiązek podatkowy dla dostawy towarów  
• obowiązek podatkowy dla świadczenia usług  
• faktura VAT a moment powstania obowiązku podatkowego  
• wystawianie faktury przed obowiązkiem podatkowym i do dnia 15 następnego miesiąca – skutki podatkowe  
• zaliczka a obowiązek podatkowy  
• usługi i dostawy ciągłe – zasady rozliczeń  
• faktura jako podstawa realizacji prawa od odliczenia podatku naliczonego  

5.Dane, które powinna zawierać prawidłowa faktura VAT 
• faktury krajowe  
• faktury zaliczkowe  
• faktury dotyczące transakcji międzynarodowych  
• zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, korekta faktury korygującej, noty korygujące, anulowanie faktury) – ważne zmiany ustawy VAT w tym zakresie  
• błędy i pomyłki w fakturach VAT a prawo odliczenia podatku VAT przez odbiorcę faktury  


6.Szczegółowe zagadnienia dotyczące faktur:  
• przypadki wystawiania tzw. „pustych” faktur  
• refakturowanie  
• faktury wewnętrzne  
• noty korygujące  
• zaokrąglenia na fakturach VAT  
• zasady fakturowania transakcji międzynarodowych  
• faktury VAT dokumentujące uzyskanie premii lub rabatu – OBOWIĄZKOWY ELEMENT FAKTURY  
• sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania  

7.Faktura elektroniczna:  
• zasady tworzenia faktury elektronicznej przy zachowaniu autentyczności pochodzenia i integralności danych  
• bezpieczny podpis elektroniczny  
• wymiana danych elektronicznych (EDI)  
• zasady przesyłania dokumentów elektronicznych  
• wysyłanie i rozliczanie faktur w PDF  
• zgoda odbiorcy  
• przechowywanie wystawionych i otrzymanych faktur elektronicznych  
• funkcjonowanie dokumentu elektronicznego w systemie informatycznym  
• kwestie prawnopodatkowe wystawiania faktur w formie elektronicznej  

8.Nowa regulacja w zakresie wystawiania faktur – paragonów fiskalnych


Certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek. 

Informacje organizacyjne

Szkolenie z Zasad Fakturowania w Krakowie 2 dni przeprowadzane jest w formie warsztatów praktycznych w małych grupach (min. 5 osób).

Na szkoleniu zapewniamy:  
materiały szkoleniowe: długopis, notatnik,  
materiały przygotowane przez wykładowcę,  
przerwę kawową,  
certyfikat ukończenia szkolenia firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek.  

Kurs Szkolenie z Zasad Fakturowania w Krakowie 2 dni przeprowadzane jest w wymiarze 16 godzin lekcyjnych po 8 godzin lekcyjnych w każdym dniu i odbywa się przeważnie w godzinach od 9:00 do 16:00. W trakcie szkolenia przewidziane są 2 krótsze przerwy oraz jedna przerwa obiadowa około godziny 13:00.


Informacje podstawowe

Cena: 990 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Marcin Żurek