MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Szkolenie z Programu Symfonia w Opolu 5 dniowe

Kurs Szkolenie z Programu Symfonia w Opolu 5 dniowe przeprowadzane jest w formie warsztatów praktycznych w małych grupach (min. 5 osób). Dla każdego uczestnika szkolenia przygotowane jest stanowisko komputerowe.


Program

1. Rozpoczęcie pracy z programem Kadry i Płace Symfonia  
aktywacja programu  
charakterystyka okien w programie  
wstępne ustawienia parametrów pracy z programem   

2. Zakładanie nowej firmy i parametry globalne firmy

3. Dodawanie okresu płacowego

4. Zatrudnianie pracowników  
wprowadzanie danych personalnych pracownika  

5. Rejestracja i przechowywanie informacji o pracowniku w firmie i poza firmą,

6. Deklarowanie sposobu wynagradzania pracownika – definiowanie szablonów obliczeniowych:   
wynagrodzenie czasowe ze stawką miesięczną i godzinową  
wynagrodzenie prowizyjne  
wynagrodzenie akordowe  
rejestracja dodatków, zasiłków, premii  
rejestracja potrąceń, świadczeń, zaliczek  
wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń.   

7. Przeliczanie składników płacy

8. Definiowanie i rozliczanie pracownika z urzędem skarbowym i ZUS  
indywidualne ustalanie zaliczek podatkowych i składek ZUS (wydruk deklaracji ZUS i PIT)  

9. Sporządzanie raportu o nieobecnościach oraz nadzór nad urlopem

10. Definiowanie wzorca wydruku


Certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek

Informacje organizacyjne

Na szkoleniu zapewniamy: 
materiały szkoleniowe: długopis, notatnik,  
materiały przygotowane przez wykładowcę,  
przerwę kawową,  
certyfikat ukończenia szkolenie firmy PeZet  Szkolenia  Marcin Żurek

Na Państwa życzenie możliwe jest zorganizowanie przez nas obiadu dla uczestników szkolenia stacjonarnego. Opcję tą wybiera się podczas dodawania szkolenia do koszyka lub przez wypisanie ich w formularzu zgłoszeniowym w polu „Pytania i uwagi”.

Kurs Szkolenie z Programu Symfonia 5 dniowe przeprowadzane jest w wymiarze 40 godzin lekcyjnych po 8 godzin lekcyjnych w każdym dniu. Szkolenie w godzinach od 9:00 do godziny 16:00 i odbywa się przeważnie w godzinach od 9:00 do 16:00. W trakcie szkolenia przewidziane są 2 krótsze przerwy oraz jedna przerwa obiadowa około godziny 13:00.

Informacje podstawowe

Cena: 1890 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Marcin Żurek