MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Szkolenie VBA w Excelu średniozaawansowany w Poznaniu 3 dniowe

Kurs Szkolenie VBA w Excelu średniozaawansowany w Poznaniu 3 dniowe przeprowadzane jest w formie warsztatów praktycznych w małych grupach (min. 5 osób). Dla każdego uczestnika szkolenia przygotowane jest stanowisko komputerowe.

Program

1.Edytor

• Okna i ich funkcje

• Paski, skróty, opcje i ułatwienia

• Właściwości modułu i arkusza

2.Funkcje

• Funkcje tekstowe, plikowe

• Tworzenie własnych funkcji

• Parametry funkcji

• Parametry opcjonalne

• Opisy do funkcji

3.Wymiana informacji Aplikacja – Użytkownik

• Okna dialogowe

• Wprowadzanie danych – VBA.inputbox i Application.inputbox

• Wyświetlanie wyników MsgBox

4.Obiektowość Excela

• Omówienie obiektów Excel’a

• Application, Workbook, Worksheets, Sheets, Cells, Range

5. Formularze

• Kontrolki

• Tworzenie formularzy

• Oprogramowywanie kontrolek

6.Programowanie

• Operatory

• Zmienne i stałe – typy i deklaracje

• Zmienne publiczne

• Instrukcje warunkowe

• Pętle

• Odwołania do komórek arkusza (cells, range, activecell)

7.Analiza kodu

• Debugowanie

• Uruchamianie krokowe


Certyfikaty

Wystawiamy certyfikat ukończenia szkolenia firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek

Informacje organizacyjne

Na szkoleniu zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe: długopis, notatnik,
  • książkę związaną z tematyką szkolenia,
  • przerwę kawową,
  • certyfikat ukończenia szkolenie firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek.

Kurs Szkolenie VBA w Excelu średniozaawansowany w Poznaniu 3 dniowe przeprowadzane jest w wymiarze 24 godzin lekcyjnych po 8 godzin lekcyjnych w każdym dniu.

Kurs Szkolenie VBA w Excelu średniozaawansowany w Poznaniu 3 dniowe odbywa się przeważnie w godzinach od 9:00 do 16:00. W trakcie szkolenia przewidziane są 2 krótsze przerwy oraz jedna przerwa obiadowa około godziny 13:00.

Pozostałe szkolenia Organizatora

Informacje podstawowe

Cena: 1290 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Angelika Mołek