MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Szkolenie Dla Firm Programowanie w Języku Python w Krakowie

Python to prosty, kompleksowy program dedykowany programistom, ale nie tylko. Narzędzie to stworzone jest do automatyzacji codziennych czynności, tworzenia gier komputerowych, budowania serwisów internetowych, tworzenia zestawień, obliczeń inżynierskich. i raportowania.

Szkolenie z zakresu programowania w języku Python w Krakowie skierowane jest do każdego przyszłego programisty. Koncentrujemy się na warsztatach praktycznych stanowiących 80% całości szkolenia.

Program Szkolenia indywidualnie dopasowujemy do oczekiwań naszych klientów.

Terminy szkoleń dostosowany jest do dyspozycyjności naszej kadry szkoleniowej.

Cena szkolenia zamkniętego

1380 zł brutto za osobę w przypadku grupy 4 osobowej, 250 zł brutto za każdą dodatkową osobę. Ze strony Zamawiającego zostaje zapewnione stanowisko komputerowe z oprogramowaniem dla każdego uczestnika szkolenia oraz sala na szkolenie

1430 zł brutto za osobę w przypadku grupy 4 osobowej, 290 zł brutto za każdą dodatkową osobę. Ze strony Firmy Szkoleniowej zostaje zapewnione stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika szkolenia a ze strony Zamawiającego sala na szkolenie.

Na życzenie naszych klientów, przeprowadzamy również szkolenia Dla Firm Programowanie w Języku Python w formie online (zdalnej), w czasie rzeczywistym z trenerem. Na taką formę szkolenia, wycena przygotowywana jest indywidualnie.

Program

1. Wprowadzenie i krótka historia

2. Instalacja oraz zmienne środowiskowe

3. Przegląd dostępnych IDE

4. Interaktywny Shell

5. Praca w trybie wsadowym

6. Uruchamianie skryptów w Windows, Linux

7. Zmienne – typy proste

8. Operatory arytmetyczne

9. Operacje na tekście

10. String jako tablica znaków

11. Komentarze

12. Wczytywanie wartośći

13. Znaki specjalne

14. Formatowanie napisów

15. Funkcja print

16. Operatory logiczne

17. Instrukcje sterujące – warunkowe

18. Instrukcje sterujące – powtarzania (pętle)

19. Debugger

20. Imporotowanie modułów

21. Tworzenie własnych modułów

22. Złożone typy danych (listy, tuple, słowniki)

23. Opracje na zbiorach

24. Programowanie funkcyjne

– tworzenie funkcji

– rodzaje funkcji

– wywoływanie funkcji

25. Programowanie obiektowe

– klasy i obiekty

– metody magiczne

– dostęp do metod i atrybutów

– metoda get i set

– właściwości klasy

– dziedziczenie

– metody statyczne

26. Moduły:

– sys

– datetime

27. Operacjne na plikach

28. Odczyt danych z API

29. Połączenie z bazą danych SQL

30. Wyjątki

31. Wybrane biblioteki i narzędzia

– wysyłanie maili

– funkcja partial

– optymalizacja przez cache

– funkcja filter

– wksport do csv

– socket

– aplikacja client-serwer

– manipulacja plikacji graficznymi

– przetwarzanie plików csv, xml

– grafika wktorowa PyX

 

Certyfikaty

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek.

Informacje organizacyjne

Na szkoleniu zapewniamy:

materiały szkoleniowe: długopis, notatnik,

materiały przygotowane przez trenera

książkę e-book związaną z tematyką szkolenia.

Informacje podstawowe

Cena: 1430 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Sylwia Nowicka