MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Szkolenie Autodesk Robot Structural Analysis podstawy w Poznaniu 3 dniowe

Szkolenie przeprowadzane jest w formie warsztatów praktycznych w małych grupach przeważnie 5 – 8 osób. Dzięki małej liczebności grup efektywność kursu wzrasta, a kursanci kończą szkolenie z wiedzą potrzebną do rozpoczęcia samodzielnej pracy w programie.

Cel szkolenia

Kurs ma na celu zapoznanie z programem Robot Structural Analysis. Tworzenie i obliczanie statyczno-wytrzymałościowych podstawowych elementów konstrukcji stalowych i żelbetowych. Analizowanie wyników oraz poprawność działania konstrukcji.

Program

1.Wprowadzenie
1.1. Ogólny opis programu
1.2. Ogólne zasady pracy w systemie Robot
a) System ekranów
b) Inspektor obiektów
c) Menu, menu kontaktowe, paski narzędzi
d) Preferencje, preferencje zadania
e) Selekcja i filtry
f) Cechy wspólne okien dialogowych (kursor graficzny, kalkulator)
1.3. Konwencja znakowania ( prętów, paneli)
1.4. Lista klawiszy skrótowych
1.5. Tryb kursora

2.Ogólne zasady tworzenia modelu konstrukcji
2.1. Typy konstrukcji
2.2. Definicja osi konstrukcji
2.3. Model konstrukcji-elementy prętów a) Węzły, pręty b) Profile prętów c) Materiały d) Zwolnienia
2.4. Podpory a) Tworzenie podpór b) Definicja podpór
2.5. Obciążenia a) Obciążanie konstrukcji b) Kombinacje obciążeń c) Kombinacje automatyczne obciążeń
2.6. Numeracja (Węzły, pręty, obiekty)
2.7. Operacje edycyjne
2.8. Konstrukcje typowe

3.Analiza konstrukcji
3.1. Uruchomienie obliczeń konstrukcji
3.2. Restart obliczeń

4.Analiza wyników
4.1. Wykresy
4.2. Tabele
4.3. Analiza szczegółowa 4.4. Analiza naprężeń

5.Wymiarowanie konstrukcji
5.1. Wymiarowanie stali
a) Pręty b) Belki c) Słupy
5.2. Wymiarowanie żelbetu
a) Belki b) Słupy

Certyfikaty

Certyfikat ukończenia firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek

Informacje organizacyjne

Dla każdego uczestnika szkolenia przygotowane jest stanowisko komputerowe.

Na szkoleniu zapewniamy:
materiały szkoleniowe: długopis, notatnik,
materiały przygotowane przez wykładowcę,
przerwę kawową,
certyfikat ukończenia szkolenie firmy PeZet Szkolenia Marcin Żurek.

Kurs Szkolenie Autodesk Robot Structural Analysis podstawy w Poznaniu 3 dniowe trwa 24 godziny lekcyjne po 8 godzin lekcyjnych w każdym dni

Kurs Szkolenie Autodesk Robot Structural Analysis podstawy w Poznaniu 3 dniowe odbywa się w godzinach od 9:00 do 16:00. W trakcie szkolenia przewidziane są 2 krótsze przerwy oraz jedna przerwa obiadowa około godziny 13:00. u.

Pozostałe szkolenia Organizatora

Informacje podstawowe

Cena: 1390 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Angelika Mołek