MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Strojenie bazy danych i optymalizacja zapytań SQL

Cel szkolenia

Założeniem szkolenia jest zapoznanie uczestników z opcjami serwera MS SQL pozwalającymi na podniesienie jego wydajności oraz zwiększenie efektywności zapytań SQL i aplikacji współpracujących z bazą danych. Uczestnik uzyskuje umiejętności związane z monitorowaniem wydajności serwera, analizą zapytań SQL, pracą optymalizatora zapytań, tworzeniem podpowiedzi dla optymalizatora zapytań, tworzeniem indeksów, zarządzaniem transakcjami i blokadami w bazie danych. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń praktycznych przy komputerach.

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla administratorów i programistów baz danych oraz projektantów raportów i osób prowadzących analizę danych, które są zainteresowane możliwościami strojenia baz danych MS SQL Server i optymalizacją zapytań SQL. Jednocześnie szkolenie pozwala przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego ze ścieżki MCTS oraz MCITP: 70-433 TS: Microsoft SQL Server, Database Development oraz MCTS: 70-432 TS: Microsoft SQL Server, Implementation and Maintenance.

Wymagania wstępne


Znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość relacyjnych baz danych, znajomość języka SQL lub ukończenie szkolenia SQL – język dostępu do baz danych MS SQL Server.

Program


Wiedza teoretyczna i praktyczna


Monitorowanie wydajności serwera MS SQL Server


 •     omówienie czynników wpływających na wydajność systemu baz danych
 •     omówienie typowych problemów wydajności i przyczyn ich powstawania
 •     śledzenie wskaźników wydajności serwera
 •     posługiwanie się widokami i funkcjami dynamicznego zarządzania w kontekście śledzenia parametrów wydajnościowych serwera

 Narzędzia monitorowania wydajności bazy danych


 •     monitorowanie wydajności przy pomocy Monitora Systemu
 •     śledzenie parametrów serwera przy pomocy narzędzia SQL Server Profiler
 •     strojenie bazy danych przy pomocy Database Engine Tuning Advisor pod kątem zapytań kierowanych do bazy danych
 •     posługiwanie się poleceniem DBCC
 •     Poprawa wydajności zapytań przez indeksowanie danych
 •     omówienie budowy indeksów
 •     rodzaje indeksów
 •     ogólne wskazówki dotyczące wyboru kolumn do indeksowania
 •     tworzenie indeksów pokrywających zapytanie
 •     sugestie serwera odnośnie brakujących indeksów

 1.         indeksy typu clustered
 2.         indeksy typu nonclustered
 3.         indeksy unikalne

 Konserwacja i utrzymanie indeksów


 •     zarządzanie indeksami
 •     omówienie przydatnych opcji indeksów
 •     monitorowanie fragmentacji danych
 •     usuwanie fragmentacji danych
 •     przebudowa i reorganizacja indeksów

Tworzenie i utrzymywanie statystyk


 •     tworzenie statystyk dla optymalizatora zapytań
 •     zalecenia odnośnie automatycznego tworzenia statystyk
 •     zalecenia odnośnie ręcznego tworzenia statystyk
 •     utrzymywanie wiarygodnych statystyk
 •     aktualizacja statystyk
 •     przeglądanie statystyk
 •     analiza planów wykonania zapytań
 •     działanie optymalizatora zapytań
 •     śledzenie informacji dotyczących wykonania zapytań

 1.         statystyki czasu
 2.         statystyki operacji wejścia/wyjścia
 3.         plany wykonania zapytań

 •     przegląd fizycznych i logicznych operatorów realizacji zapytania
 •     analiza graficznego planu wykonania zapytania

 1.         podejrzane miejsca podczas realizacji zapytania
 2.         wskazówki odnośnie miejsc, które można optymalizować

 •     użycie polecenia SHOWPLAN

 Sterowanie wykonaniem zapytań SQL


 •     wskazówki odnośnie nadpisywania planu optymalizatora
 •     rodzaje podpowiedzi
 •     omówienie popularnych podpowiedzi i śledzenie nadpisanych planów wykonania zapytań

 Zarządzania transakcjami i blokadami


 •     wpływ użycia transakcji na wydajność operacji realizowanych w bazie danych
 •     omówienie rodzajów blokad i zasobów podlegających blokowaniu
 •     przegląd typowych problemów równoległego dostępu do danych w bazie
 •     omówienie poziomów izolacji transakcji w kontekście wydajności realizowanych operacji
 •     zapobieganie zakleszczeniom
 •     monitorowanie blokad

Informacje organizacyjne

Czas trwania


2 dni po 8 godzin lekcyjnych

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

 •     monitorować parametry wydajnościowe serwera bazy danych
 •     tworzyć indeksy pod kątem realizowanych poleceń SQL
 •     poprawiać wydajność swoich zapytań, raportów i serwera bazy danych
 •     dbać o dobrą kondycję serwera
 •     analizować plany wykonania zapytań i wskazać miejsca potencjalnych problemów
 •     instruować optymalizator zapytań, w jaki sposób ma przebiegać wykonanie zapytania
 •     zarządzać transakcjami, blokadami i unikać zakleszczeń w systemie.

 

Informacje podstawowe

 • Organizator: Comarch SA
 • Rodzaj szkolenia: Otwarte

Cena: 1500 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Jolanta Mieszczyk