MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Podstawy psychologii wychowania i rozwoju z elementami psychoprofilaktyki uzależnień

Szkolenie dostarcza wiedzy z zakresu: pedagogiki, psychologii wychowania, psychologii rozwoju, psychoprofilaktyki uzależnień od alkoholu.

Cel szkolenia

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej wychowania i rozwoju dziecka . Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu: pedagogiki, psychologii wychowania, psychologii rozwoju oraz psychoprofilaktyki uzależnień od alkoholu. Zdobędzie podstawowe umiejętności do diagnozowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jak również do pracy z grupą AA w terapii uzależnień.

Grupa docelowa

 • Dla nauczycieli, pedagogów, 
 • Dla wychowawców, opiekunów, 
 • Dla pielęgniarek,
 • Dla rodziców,
 • Wszystkich zainteresowanych osób.

Program

I. PODSTAWY PEDAGOGIKI

a) Wychowanie i wychowawca

 - Pojęcie i rodzaje wychowania

 - Cechy i istota wychowania

b) Błędy w procesie wychowawczym

c) Zasady obowiązujące w wychowaniu

II. PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJU

a) Rozwój i zmiana rozwojowa

b) Czynniki społeczne w rozwoju dziecka

c) Ogólne prawidłowości rozwoju emocjonalnego i społecznego człowieka

d) Teoria przywiązania

e) Teoria poznawczo-rozwojowa Piageta

f) Psychospołeczna teoria Eriksona

g) Rozwój moralny Kohleberga

h) Diagnoza rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

III. PODSTAWY PSYCHOLOGII WYCHOWANIA

a) Psychologia wychowawcza – zagadnienia definicyjne, pojęcie wychowania, działania wychowawcze

b) Rodzina jako środowisko wychowawcze (typy i funkcje rodziny, rodzina dysfunkcjonalna)

c) Postawy rodzicielskie i komunikacja w procesie wychowania

d) Dziecko niepełnosprawne w rodzinie

e) Pozarodzinne środowisko wychowawcze

 IV. PODSTAWY PSYCHOPROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

a) Uzależnienie od alkoholu

 - Konsekwencje i motywy spożywania alkoholu

 - Choroba alkoholowa i alkoholizm

 - Rodzina z problemem alkoholowym

 - Współuzależnienie - DDA

b) Zapobieganie uzależnieniom

 - Profilaktyka alkoholowa

 - Poziomy profilaktyki i jej oddziaływanie

 - Strategie i rodzaje programów profilaktycznych

 - Modele oddziaływań prewencyjnych

c) Leczenie - terapia osób uzależnionych od alkoholu

 - Pomoc i leczenie w poradniach, szpitalach i ośrodkach terapeutycznych

 - Terapia w grupach samopomocowych

 - Praca z grupą AA w terapii uzależnień 

Razem liczba godzin: 30

Szczegółowe informacje i program na temat kursu: 

http://ekursyonline.pl/psychologia-wychowania/

Certyfikaty

Zaświadczenie elektroniczne: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia - BEZPŁATNE!

Zaświadczenie tradycyjne: opcja dodatkowa: wersja drukowana dodatkowo płatna 10 zł

Suplement do dyplomu (bez względu na formę): 7 zł

Wzory zaświadczeń oraz dyplomów: http://ekursyonline.pl/zaswiadczenie/

Pozostałe usługi (laminacja, tłumaczenie na język angielski) według cennika przedstawionego na stronie: http://ekursyonline.pl/cennik/

Prowadzący

Jesteśmy firmą szkoleniową PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych i zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń przez internet, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Nasza firma szkoleniowa zapewni Ci:

 • merytoryczne wsparcie i pomoc w nauce,    
 • skuteczną metodę pozyskiwania wiedzy,    
 • dostęp do profesjonalnych treści,    
 • bezstresowe podnoszenie kwalifikacji,    
 • zdobycie zaświadczenia ukończenia szkolenia.   

Naszą ofertę edukacyjną szczególnie kierujemy do osób operatywnych i samodzielnych, chcących uzyskać konkretną wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje.

Kursy internetowe z certyfikatem zwiększą Twoją atrakcyjność zawodową i podniosą Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Zobacz kto nam zaufał: http://ekursyonline.pl/zaufali-nam/

Harmonogram

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Kurs można rozpocząć i zakończyć w dowolnym terminie!

E-learning jest wygodną formą nauki która polega na udostępnianiu materiałów szkoleniowych (w formie pdf) w formie elektronicznej przez Internet. Kursy e-learningowe opracowywane są w specjalny sposób (umożliwiający samodzielną pracę uczestników).

Zamiast kilometrów podróży, godzin spędzonych w pociągu, noclegów poza domem, wybierz kursy e-learningowe! A wolny czas poświęć swoim najbliższym! 

Informacje organizacyjne

Główną zaletą oferowanych przez nas kursów jest szybkie i bezstresowe przyswajanie wiedzy, która podana jest w bardzo zrozumiały i czytelny sposób. Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dlaczego szkolenia online?

 • Nie płacisz za dojazd, nocleg i wyżywienie,     
 • Dostęp do materiałów jest 24h/7 dni w tygodniu,     
 • Sam/a wyznaczasz godziny nauki,     
 • Dostosowujesz tempo nauki do własnych potrzeb,     
 • Otrzymujesz zaświadczenie w formie elektronicznej i/lub tradycyjnej.    

Dowiedz się więcej na temat tego jak przebiega nauka: http://ekursyonline.pl/przebieg-kursu/

Terminarz szkolenia

 • Termin do ustalenia - Internet, Internet

Pozostałe szkolenia Organizatora

Informacje podstawowe

Cena: 79 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Diana Puchalska