MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Podstawy oligofrenopedagogiki i zaburzeń neurorozwojowych z elementami diagnostyki psychopedagogicznej

Szkolenie dostarcza wiedzy związanej z oligofrenopedagogiką, metodami pracy z dziećmi z lekkim i głębokim upośledzeniem umysłowym. 

Cel szkolenia

Cel szkolenia: przedstawienie podstaw oligofrenopedagogiki, metod pracy z dziećmi z lekkim i głębokim upośledzeniem umysłowym. W szkoleniu omówiono tematykę mózgowego porażenia dziecięcego, ADHD, autyzmu, zespołu Aspergera. Szkolenie zawiera elementy diagnostyki pedagogicznej, pojęcie diagnozy, etapy i funkcje diagnozy.

Dodatkowe informacje: Szkolenie ma charakter doskonalący – nie nadaje kwalifikacji do diagnozowania i terapii. 

Grupa docelowa

 • Dla nauczycieli, pedagogów,   
 • Dla wychowawców, opiekunów,   
 • Dla doradców zawodowych, psychologów,   
 • Dla coachów, szkoleniowców i trenerów   
 • Dla specjalistów pracujących z ludźmi,   
 • Dla studentów i osób planujących pracę z drugim człowiekiem.

Program

MODUŁ I. PODSTAWY OLIGOFRENOPEDAGOGIKI (13 godz.)

 • a) Metody pracy z dzieckiem z głębokim upośledzeniem umysłowym  
 • b) Metodyka nauczania lekko upośledzonych umysłowo  
 • c) Etiologia upośledzenia umysłowego  
 • d) Metody aktywizujące  

MODUŁ II. ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE (8 godz.)

 • a) Mózgowe porażenie dziecięce  
 • b) Zadania - zasady - metody  
 • c) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD  
 • d) Teoretyczne podstawy zagadnień o autyzmie  
 • e) Definicja autyzmu  
 • f) Charakterystyka cech „autystycznych”  
 • g) Całościowe zaburzenie rozwojowe – Zespół Aspergera  

MODUŁ III. PODSTAWY DIAGNOSTYKI PEDAGOGICZNEJ (9 godz.)

 • a) Pojęcie diagnozy  
 • b) Diagnoza jako proces heurystyczny  
 • c) Źródła poznania diagnostycznego  
 • d) Diagnoza jako proces heurystyczny  
 • e) Nomotetyczne i idiograficzne składniki wiedzy naukowej  
 • f) Etapy diagnozy, opis diagnostyczny  
 • g) Funkcje diagnozy  
 • h) Uwarunkowania procesu diagnostycznego  
 • i) Koncepcja cyklu działania zorganizowanego 

Liczba godzin: 30

Szczegółowe informacje i program na temat kursu: http://ekursyonline.pl/podstawy-oligofrenopedagogiki/

Certyfikaty

Wzory zaświadczeń oraz dyplomów: http://ekursyonline.pl/zaswiadczenie/


Zaświadczenie tradycyjne: opcja dodatkowa: wersja drukowana dodatkowo płatna 15 zł

Suplement do dyplomu (bez względu na formę): 10,00 zł

Dyplom MEN: 20,00 zł


Prowadzący

Jesteśmy firmą szkoleniową PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych i zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń przez internet, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Nasza firma szkoleniowa zapewni Ci:

 • merytoryczne wsparcie i pomoc w nauce,    
 • skuteczną metodę pozyskiwania wiedzy,    
 • dostęp do profesjonalnych treści,    
 • bezstresowe podnoszenie kwalifikacji,    
 • zdobycie zaświadczenia ukończenia szkolenia.   

Naszą ofertę edukacyjną szczególnie kierujemy do osób operatywnych i samodzielnych, chcących uzyskać konkretną wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje.

Kursy internetowe z certyfikatem zwiększą Twoją atrakcyjność zawodową i podniosą Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Zobacz kto nam zaufał: http://ekursyonline.pl/zaufali-nam/

Harmonogram

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Kurs można rozpocząć i zakończyć w dowolnym terminie!

E-learning jest wygodną formą nauki która polega na udostępnianiu materiałów szkoleniowych (w formie pdf) w formie elektronicznej przez Internet. Kursy e-learningowe opracowywane są w specjalny sposób (umożliwiający samodzielną pracę uczestników).

Zamiast kilometrów podróży, godzin spędzonych w pociągu, noclegów poza domem, wybierz kursy e-learningowe! A wolny czas poświęć swoim najbliższym! 

Informacje organizacyjne

Główną zaletą oferowanych przez nas kursów jest szybkie i bezstresowe przyswajanie wiedzy, która podana jest w bardzo zrozumiały i czytelny sposób. Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dlaczego szkolenia online?

 • Nie płacisz za dojazd, nocleg i wyżywienie,    
 • Dostęp do materiałów jest 24h/7 dni w tygodniu,    
 • Sam/a wyznaczasz godziny nauki,    
 • Dostosowujesz tempo nauki do własnych potrzeb,    
 • Otrzymujesz zaświadczenie w formie elektronicznej i/lub tradycyjnej.    

Dowiedz się więcej na temat tego jak przebiega nauka: http://ekursyonline.pl/przebieg-kursu/

Pozostałe szkolenia Organizatora

Informacje podstawowe

Cena: 189 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Diana Puchalska