MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Podstawy dydaktyki ogólnej z elementami edukacji seksualnej

Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy dotyczącej nauczania. Uczestnik zdobędzie wiedzę oraz umiejętności związane z formułowaniem celów kształcenia.

Cel szkolenia

Cel szkolenia: jest zdobycie wiedzy dotyczącej nauczania. Uczestnik zdobędzie wiedzę oraz umiejętności związane z formułowaniem celów kształcenia. Zdobędzie wiedzę o zasadach, metodach i modelach nauczania. Nabędzie umiejętności związane z zasadami prawidłowego doboru treści kształcenia. Tematyka szkolenia obejmuje również elementy edukacji seksualnej do wykorzystania w praktyce dydaktycznej.

Grupa docelowa

 • Nauczyciele, pedagodzy, 
 • Psycholodzy,
 • Terapeuci,
 • Seksuolodzy,
 • Trenerzy, szkoleniowcy,
 • Pracownicy dydaktyczni,
 • Wszystkie zainteresowane osoby.

Program

I. PODSTAWY DYDAKTYKI OGÓLNEJ 15 godz.

a) Przedmiot i podstawowe pojęcia dydaktyki

• Uczenie się, nauczanie, wychowanie i kształcenie

• Efekty i procesy uczenia się

b) Współczesne teorie uczenia się i nauczania

• Uczenie się przez warunkowanie

• Uczenie się przez wgląd

• Uczenie się jako konstruowanie wiedzy

• Uczenie się całościowe

c) Cele kształcenia ich formułowanie i funkcje w procesie kształcenia

• Pojęcie celów kształcenia

• Formułowanie celów kształcenia – cele ogólne i szczegółowe

• Funkcje celów kształcenia

d) Dydaktyczne zasady nauczania

• Zasady nauczania a kompetencje nauczyciela

• Zasada poglądowości, systematyczności, łączenia teorii z praktyką,  przystępności, samodzielności, operatywności wiedzy, trwałości  wiedzy, zasada związki indywidualizacji i uspołecznienia 

e) Modele nauczania – strategie i etapy kształcenia

• Klasyfikacja modeli kształcenia

• Nauczanie podające, bezpośrednie, nauczanie pojęć, uczenie się we  współpracy, uczenie się przez odkrywanie 

f) Metody nauczania i ich stosowanie

• Przykłady i cechy metod nauczania

• Tradycyjna klasyfikacja metod nauczania

• Metody problemowe i heurystyczne

g) Uczenie się w warunkach interakcji

• Wpływ społeczny na procesy uczenia się

• Struktura grupy i formy pracy uczniów na lekcji

• Uczelnie się we współpracy

• Struktury społeczno-dydaktyczne: zadania, celu, nagród i  uczestnictwa 

• Zasady pracy z grupą

h) Treści kształcenia

• Teorie doboru i układu treści kształcenia

• Treści kształcenia – wybrane problemy

II. ELEMENTY EDUKACJI SEKSUALNEJ 5 godz.

a) Problematyka ludzkiej seksualności: przejawy, prawidłowości,  zaburzenia 

• Fizjologia ludzkiej seksualności, potrzeba seksualna w życiu  człowieka 

• Popęd i zachowania seksualne

• Modele zachowań seksualnych

• Zaburzenia seksualności człowieka

b) Zagrożenie zdrowia seksualnego i prokreacyjnego: choroby  przenoszone drogą płciową 

• Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych

• Zmiany społeczne a funkcja doradcy

c) Zjawisko prawidłowej płodności kobiety i mężczyzny jako ważny  przejaw zdrowia seksualnego i prokreacyjnego 

• Biologiczne metody płodności

d) Zaburzenia i problemy zdrowotne człowieka w sferze płodności

• Problematyka niepłodności kobiet i mężczyzn

e) Świadome, dojrzałe i odpowiedzialne rodzicielstwo


Razem liczba godzin: 20

Szczegółowe informacje i program na temat kursu:

http://ekursyonline.pl/dydaktyka-ogolna/

Certyfikaty

Zaświadczenie elektroniczne: Tak, elektroniczne w formie pdf w ramach szkolenia - BEZPŁATNE!

Zaświadczenie tradycyjne: opcja dodatkowa: wersja drukowana dodatkowo płatna 10 zł

Suplement do dyplomu (bez względu na formę): 7 zł

Wzory zaświadczeń oraz dyplomów: http://ekursyonline.pl/zaswiadczenie/

Pozostałe usługi (laminacja, tłumaczenie na język angielski) według cennika przedstawionego na stronie: http://ekursyonline.pl/cennik/

Prowadzący

Jesteśmy firmą szkoleniową PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych i zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń przez internet, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Nasza firma szkoleniowa zapewni Ci:

 • merytoryczne wsparcie i pomoc w nauce,    
 • skuteczną metodę pozyskiwania wiedzy,    
 • dostęp do profesjonalnych treści,    
 • bezstresowe podnoszenie kwalifikacji,    
 • zdobycie zaświadczenia ukończenia szkolenia.   

Naszą ofertę edukacyjną szczególnie kierujemy do osób operatywnych i samodzielnych, chcących uzyskać konkretną wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje.

Kursy internetowe z certyfikatem zwiększą Twoją atrakcyjność zawodową i podniosą Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Zobacz kto nam zaufał: http://ekursyonline.pl/zaufali-nam/

Harmonogram

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Kurs można rozpocząć i zakończyć w dowolnym terminie!

E-learning jest wygodną formą nauki która polega na udostępnianiu materiałów szkoleniowych (w formie pdf) w formie elektronicznej przez Internet. Kursy e-learningowe opracowywane są w specjalny sposób (umożliwiający samodzielną pracę uczestników).

Zamiast kilometrów podróży, godzin spędzonych w pociągu, noclegów poza domem, wybierz kursy e-learningowe! A wolny czas poświęć swoim najbliższym! 

Informacje organizacyjne

Główną zaletą oferowanych przez nas kursów jest szybkie i bezstresowe przyswajanie wiedzy, która podana jest w bardzo zrozumiały i czytelny sposób. Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Dlaczego szkolenia online?

 • Nie płacisz za dojazd, nocleg i wyżywienie,    
 • Dostęp do materiałów jest 24h/7 dni w tygodniu,    
 • Sam/a wyznaczasz godziny nauki,    
 • Dostosowujesz tempo nauki do własnych potrzeb,    
 • Otrzymujesz zaświadczenie w formie elektronicznej i/lub tradycyjnej.   

Dowiedz się więcej na temat tego jak przebiega nauka: http://ekursyonline.pl/przebieg-kursu/

Terminarz szkolenia

 • Termin do ustalenia - Internet, Internet

Pozostałe szkolenia Organizatora

Informacje podstawowe

Cena: 69 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Diana Puchalska