MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

EFEKTYWNA OCENA PRACOWNIKA

EFEKTYWNA OCENA PRACOWNIKA

 

Celem szkolenia jest:

 

Poszerzenie lub zdobycie wiedzy jak poprawnie i efekywnie prowadzić rozmowy oceniające

Nabycie umiejętności przygotowania się do rozmowy oceniającej

Umiejętności przeprowadzenia rozmowy oceniającej

Umiejętności przekazywania pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych,

Nabycie umiejętności radzenia sobie z sytuacją rozbieżności ocen

Nabycie Umiejeności pretestowania przygotowanych arkuszy w praktyce,

Umiejętności przygotowani harmonogramu ocen oraz działań związanych przygotowaniem pracowników do procesu oceny

Ustalanie planu rozwoju pracownika

Formułowanie wniosków rozwojowych

Ustalanie ścieżki rozwoju dla pracowników

 

Grupa docelowa:

Managerowie, Kierownicy, Kadra Zarządzająca

 

Czas trwania:

2 dni – 8 godzin, ze standardowymi przerwami kawowymi

 

Program szkolenia:

1. Skuteczna komunikacja w zarządzaniu.

Komunikacja werbalna

Komunikacja niewerbalna

Asertywność w zarządzaniu

2. Umiejętość porozumiewania się z innymi – klucz do sukcesu

Znaczenie komunikacji interpersonalnej

Na czym polega skuteczne porozumiewanie się

Błędy, jakie popełniamy, komunikując się z innymi

Skutki wadliwej komunikacji

3. Relacja zawodowa Manager– Podwładny

Dokładne przygotowanie się do udziału w etapach procesu zarządzania i oceny pracownik

4. Projekt SOOP

Co podlega ocenie? – kompetencje i wynikające z ich opisów zachowania

Co to jest Kompetencja? (Wiedza, Umiejętności, Postawa)

Uwspólnienie rozumienia pojęcia kompetencja

Obserwowalne fakty podstawą oceny

Kalibracja wskaźników oceny

 

5. Zasady i techniki komunikacji przydatne podczas rozmowy oceniającej

Podstawowe zasady komunikacji przydatne podczas rozmowy oceniającej

Narzędzia komunikacyjne wykorzystywane podczas rozmowy oceniającej

Model Informacji zwrotnej

Technika Feedbacku

 

6. Struktura rozmowy oceniającej

Rozpoczęcie

Ocena sposobu wykonywania zadań i obowiązków

-Ocena kompetencji

Cele na kolejny okres

-Plan rozwoju

-Podsumowanie

 

7. Prowadzenie rozmowy Oceniającej

Rozpoczęcie

Ocena sposobu wykonywania zadań i obowiązków

Ocena kompetencji

Cele na kolejny okres

Plan rozwoju

-Podsumowanie

8. Trudne sytuacje podczas rozmowy oceniającej. Asertywność – jako narzędzie wykorzystywane podczas prowadzenia rozmów oceniających

Wyrażanie własnych opinii

Zamiana komunikaty „Ty” na komunikat „Ja”

Asertywna obrona własnego stanowiska

9. Podsumowanie – zakończenie szkolenia.

Ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę

Jeżeli zainteresowani są Państwo szczegółową propozycją szkoleniową zapraszamy do kontaktu:

 

Baccata Enterprise Sp. z o.o.

Training & Coaching & Consulting

ul. Mokotowska 4/6

00-641 Warszawa

 

INFO@BACCATA.COM.PL

Grupa docelowa

Managerowie, Kierownicy, Kadra Zarządzająca

Certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia.

Harmonogram

2 dni szkolenia po 8 godzin, w siedzibie Klienta na terenie całej Polski lub w salach szkoleniowych Baccata Enterprise w Warszawie.

Terminarz szkolenia

  • Termin do ustalenia - Cała Polska

Informacje podstawowe

Cena: 1000 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Krystian Marczak