MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Coaching w pracy menedżera

Warsztat mający na celu nauczenie kadry menedżerskiej i wszystkich osób odpowiedzialnych za zarządzanie ludźmi, jak z nimi pracować i rozwijać, za pomocą niezwykle prostych i niebywale skutecznych narzędzi coachingowych.

Program

   1. Czym jest a czym nie jest coaching – zdefiniowanie i odróżnienie coachingu od pozostałych dziedzin wspierania rozwoju i zmiany

 

    2. Korzyści płynące z coachingu

        dla coacha

        dla klienta (czyli osoby biorącej udział w coachingu)

        dla organizacji


    3. Sposoby rozwoju pracowników w zależności od poziomu ich wiedzy i motywacji


    4. Coaching w organizacji

        coaching jako narzędzie pracy menedżera

        zarządzanie przez coaching

        kto może brać udział w coachingu


    5. Cechy dobrego coacha


    6. Struktura rozmowy coachingowej – co krok po kroku robimy przed, w czasie i po zakończeniu rozmowy z klientem


   7. Przygotowanie do sesji coachingowej


   8. Specyfika pierwszej sesji coachingowej

        budowanie relacji

        zawieranie kontraktu

        definiowanie celu


    9. Cele w coachingu

        jakie cele pomaga osiągnąć coaching

        coaching jako proces

        cel pojedynczej sesji coachngowej

        cel na cały proces coachingu


    10. Zasady komunikacji w procesie coachingu

        nawiązywanie dobrych relacji poprzez komunikację

        aktywne słuchanie

        koncentracja na kliencie

        komunikacja niewerbalna podczas rozmów coachingowych


    11. Pytania wykorzystywane w coachingu

        funkcje pytań

        rodzaje

        sposoby konstruowania


    12. Struktury rozmów coachingowych

        GROW

        SCORE

        koło biznesu (pracy wykonywanej przez klienta)


    13.  Bariery i błędy popełniane podczas coachingu

        identyfikacja barier

        sposoby ich unikania


    14. Wdrażanie coachingu w miejscu pracy

        bariery i ich pokonywanie

        błędy i sposoby ich unikania

Certyfikaty

Imienny certyfikat VR Training.Prowadzący

Warsztat prowadzony przez certyfikowanego coacha ICC

Wszyscy trenerzy VR Training są czynnymi przedsiębiorcami, posiadającymi doświadczenia menedżerskie zarówno w dużych międzynarodowych organizacjach, jak też mniejszych krajowych firmach. Współpracują także z instytucjami administracji publicznej i uczelniami wyższymi. Szkolą pracowników ze wszystkich branż i wszystkich poziomów stanowisk.
Posiadają także certyfikaty uznanych instytucji szkoleniowych i coachingowych.
Harmonogram

czas trwania szkolenia: dwa lub trzy dni

Informacje organizacyjne

Przedstawiony program, w przypadku szkoleń zamkniętych, jest wstępną propozycją.

Szczegółowy program jest zawsze dostosowywany do indywidualnych celów i potrzeb uczestników, oraz organizacji dla której realizowany będzie warsztat.

W cenę wliczona jest diagnoza potrzeb i celów szkoleniowych organizacji (pod kątem tematu szkolenia), przeprowadzenie zajęć przez jednego lub dwóch trenerów, opracowanie materiałów szkoleniowych, feedback poszkoleniowy dla całej grupy wraz z materiałami wypracowanym podczas warsztatów.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny, numerowany certyfikat ukończenia szkolenia.

Istnieje możliwość dofinansowania części (od 20 do 85%) kosztów szkolenia. Poziom dofinansowania jest uzależniony od wielkości firmy (zatrudnienia, otrzymanej wcześniej pomocy de minimis), lokalizacji firmy (województwo), branży, profilu działalności, terminu szkolenia. VR Training jest uczestnikiem wielu projektów dających taką możliwość.


Informacje podstawowe

  • Organizator: VR Training
  • Rodzaj szkolenia: Zamknięte

Cena: 3900 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Adam Sobiechart