MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Być menedżerem, czyli jak działać skutecznie

Program szkolenia

1. Kim jest menedżer?

Rola i zadania menedżera

Profil idealnego szefa

Style zarządzania zespołem

Typy pracowników

Kierowanie zespołem w praktyce

2. Jak podejmować decyzje w zespole?

Style podejmowania decyzji

Jak przekazywać „niepopularne” decyzje

Efektywne podejmowanie decyzji

3. Jak skutecznie motywować swoich ludzi?

Hierarchia potrzeb Maslowa

Teoria satysfakcji Herzberga

Teoria X i Y czyli właściwe podejście do pracownika

Pozafinansowe sposoby motywowania pracownika

4. Jak rozmawiać z pracownikiem, czyli wszystko o feedback’u

Prawidłowa rozmowa z pracownikiem

Rozmowa oceniająca, motywująca

Trudni rozmówce w zarządzaniu

Rozmowa dyscyplinująca

Sztuka prowadzenia spotkań z pracownikami

Cel szkolenia

Cele szkolenia

Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji zarządzania zespołem. Uczestnicy poznają własny styl zarządzania oraz inne style, które ułatwią im właściwe dotarcie do pracownika, odpowiednie delegowanie zadań, dobrane do odpowiedniego typu pracownika. Poznają techniki motywowania i określania celów indywidualnych, ale też zespołowych. Nabędą praktyczną umiejętność udzielania informacji zwrotnej poprzez stosowanie różnych typów rozmów z pracownikami. Pozwoli to na zbudowanie zespołu zorientowanego na cel, konstruktywnego

i wzajemnie się wspierającego, co przekłada się na wysoka wydajność jego pracy.

Grupa docelowa

Menedżerowie, kierownicy

Koordynatorzy zespołów

Osoby „szykowane” do objęcia stanowisk kierowniczych

Certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia.

Harmonogram

2 dni - po 8 godzin w siedzibie klienta na terenie całej Polski lub w salach szkoleniowych firmy Baccata Enterprise  w Warszawie.

Informacje podstawowe

Cena: 2500 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Krystian Marczak