MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

Akademia handlowca (promocja: zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)

EFEKTY UCZENIA SIĘ:

W ZAKRESIE WIEDZY UCZESTNIK

- ma wiedzę w zakresie pracy na stanowisku handlowca

- zna zadania na stanowisku handlowca

- zna etapy przygotowania prezentacji

- zna cechy – pochwały- korzyści sprzedawanych towarów i usług

- ma wiedzę nt. przewagi oferty na rynku

- rozumie jak przygotować kartę do kontaktu z klientem

- zna elementy analizy rynku

- ma wiedzę nt. budowania pozytywnego wizerunku i pozytywnego nastawienia w swojej pracy

- ma wiedzę w zakresie sposobów pozyskiwania klientów i organizacji sprzedaży

- zna proces organizacji sprzedaży – jego etapy

- zna elementy planowania strategii poszukiwania potencjalnych klientów

- zna podział potencjalnych klientów i ich potrzeby

- ma wiedzę nt. budowania baz

- rozumie jak przygotować się do rozmowy z klientem

- zna metody pozyskania klienta

- ma wiedzę nt. tego co robić aby nie stracić pozyskanych klientów

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI UCZESTNIK

- opracowuje cechy-pochwały-korzyści dot. sprzedawanych produktów/usług

- opracowuje prezentację / ofertę

- potrafi zaprezentować firmę

- rozróżnia profile klienta

- uzasadnia przewagę oferty na rynku nad innymi

- opracowuje kartę do kontaktu z klientem

- posiada umiejętności korzystania z odpowiednich elementów budowania pozytywnego wizerunku

- rozwija własne predyspozycje do sprzedaży

- opracowuje plan strategii poszukiwania potencjalnych klientów

- potrafi wybrać właściwe metody pozyskiwania klienta z uwagi na profil branży

- dobiera właściwe segmenty klientów do produktów i usług

- rozróżnia potrzeby klientów

- wykorzystuje informacje dotyczące lejka sprzedażowego we własnej firmie

- opracowuje plan rozmowy z klientem

- rozwija własne predyspozycje dotyczące pozyskiwania klientów

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH UCZESTNIK

- potrafi pracować z klientem

- efektywnie organizuje własną pracę handlowca

- wykazuje motywację do budowania pozytywnego wizerunku firmy

- jest przygotowany do publicznej prezentacji

- potrafi komunikować się z innymi firmami

- wykazuje motywację do budowania baz klientów

SPOSÓB WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

- praktyczne sprawdzenie umiejętności podczas ćwiczeń w trakcie szkolenia

- test wiedzy przeprowadzony w trakcie szkolenia

LICZBA GODZIN SZKOLENIA: 16 godzin dydaktycznych

Maksymalna liczba Uczestników: 8

WPIS DO RIS: Rejestr Instytucji Szkoleniowych Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, nr 2.30/00127/2013

CERTYFIKAT JAKOŚCI: ISO 9001:2015


Cel szkolenia

GŁÓWNY CEL SZKOLENIA:

Cel edukacyjny: szkolenie prowadzi do rozwoju kompetencji w zakresie poszerzania i usystematyzowania wiedzy na temat profesjonalnej pracy przedstawiciela handlowego / sprzedawcy. Przygotowuje do samodzielnej pracy handlowca w zakresie sprzedaży i obsługi klienta jak również pozyskiwania klienta. Szkolenie prowadzi do rozwoju kompetencji w zakresie poszerzania i usystematyzowania wiedzy na temat sposobu pozyskiwania klienta i organizacji sprzedaży.

Cel biznesowy: zdobyta wiedza oraz umiejętności nabyte podczas szkolenia przełożą się na wzrost pozyskanych klientów.


Grupa docelowa

PROFIL UCZESTNIKÓW:

Szkolenie przygotowane dla osób pracujących w handlu na bezpośredniej obsłudze klienta. Uczestnikami mogą być osoby z wieloletnim doświadczeniem, jak i również osoby, które dopiero rozpoczęły przygodę ze sprzedażą. Mogą to być osoby związane ze sprzedażą towarów i usług B2B i B2C dowolnej branży.

Grupa docelowa:

- pracownicy przedsiębiorstw działów handlowych obsługi klienta pragnących zwiększyć swoje kwalifikacje w zakresie kompetencji miękkich,

- osoby uczestniczące w szkoleniu – chcące poprawić umiejętności osobiste

- właściciele małych i średnich firm, przedsiębiorcy, freelancerzy

- właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych

- koordynatorzy, menedżerowie pracujący w dziale sprzedaży

- pracownicy działów handlowych

- sprzedawcy/handlowcy

- przedstawiciele handlowi/key account managerowie

- osoby, które na co dzień zajmują sprzedażą i obsługą klienta


Program

PROGRAM SZKOLENIA:

- podstawowa wiedza o produkcie – co oferuję

- cechy – pochwały – korzyści produktów / usług różnych sektorów i branż

- słowa – frazy – kim jestem i czym zajmuje się moja firma?

- przewaga oferty nad innymi ofertami

- jak przekonać klienta aby współpracował z moją firmą

- co to jest prezentacja pozycjonująca

- karta przygotowania do kontaktu z klientem

- profil klienta – identyfikacja

- analiza rynku

- cechy i predyspozycje do sprzedaży w pracy handlowca

- pozytywny wizerunek – elementy występujące w handlu

- moje pozytywne nastawienie i moja motywacja jako handlowca

- proces organizacji sprzedaży – jego etapy

- przygotowanie do pozyskiwania klienta – elementy „układanki” planowania strategii poszukiwania potencjalnych klientów

- pula potencjalnych klientów i ich potrzeby – podział

- budowanie baz

- planowanie rozmowy z klientem: przygotowanie do rozmowy z klientem

- metody pozyskiwania klientów

- lejek sprzedażowy

- dlaczego klienci odchodzą?


 

Certyfikaty

tak, zaświadczenie imienne

Prowadzący

Pani IWONA - od 16 lat trener w zakresie sprzedaży, obsługi klienta, marketingu oraz prac administracyjno-biurowych firm, instytucji, fundacji, uczelni z całej Polski. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania - studiów doktoranckich o specjalności: organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami oraz studiów magisterskich o specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwami. Ukończyła studia podyplomowe: posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: oligofrenopedagogikii - nauczania osób niepełnosprawnych. Ukończyła studia podyplomowe menedżerskie w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu  w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Posiada certyfikat trenera VCC z zakresu technik sprzedaży. Ukończyła szkolenie, zdała szkolenie i posiada certyfikat auditora wewnętrzych systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg norm PN-N 18001:2004 i PN-N 18011:2006.
W latach 1997-2001 pracownik PKO BP S.A. (działy: sekretariat, Zespół Obsługi Budownictwa Mieszkaniowego i Wydział Obsługi Klientów Instytucjonalnych). Współpracowała z ogólnopolską firmą transportową, w zakresie obsługi, sprzedaży i marketingu. Od 2003 roku współpracuje z firmami, szkołami wyższymi i średnimi jako wykładowca/nauczyciel w zakresie m.in. profesjonalnej sprzedaży, organizacji sprzedaży w firmie, organizacji pracy w instytucjach, przedsiębiorczości, pracownika administracyjno-biurowej. Przez około 8 lat przygotowywała młodzież jak również była egzaminatorem - egzaminów państwowych w zakresie nadawania tytułu technika handlowca oraz ekonomisty. W 2010 roku otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez Starostę Gostyńskiego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie szkoleń ze sprzedaży, obsługi klienta, telemarketingu czy marketingu. Od 2008 roku prowadzi ogólnopolską firmę, którą zarządza. Trener działów sprzedaży, przedstawicieli handlowych, managerów, pracowników takich firm jak: PHILIPS Polska sp. z o.o. Warszawa, Media Expert Złotów, Wielton S.A., Dekpol S.A., Caritas, Fundacja Aktywizacja, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Biegun” Spółka Jawna Jaraczewo, Gerdes MC Sp. z o.o. Poznań, Terravita, AM Okna Gorzów Wlkp., Hyprotech Łódź, Przedsiębiorstwa AMBIT, Euro Prestige, Boger, Info-Medica Poznań, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Bil Cup Poznań, Domedic Dental, BGŻ, Savrin, Cleaner, ZKZ Jarocin, Waberers Polska, Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Shim Pol, Dalkia Services sp. z o.o., Praefa spółka z o.o., Phenix Pharma Polska Warszawa, Kancelaria Prawna Teodorowski & Wojtaszak Kraków, Chespa, Bruk spółka z.o.o., Neinver Asset Managemnet Polska spółka z.o.o. (Factory Poznań), Sinoma Kraków, MMG Środa Wlkp., pracowników Urzędu Pracy, Jaromy Jarocin, Collegium Polonicum przy UAM w Słubicach i Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie, NS Konsulting w Lublinie, Domino, Sternet sp. z o.o. z Tarnowa, Piekarnia-Cukiernia „Pellowski” z Gdańska, Infotower, Fibar Group z Poznania, szpitali i teatrów oraz wielu innych podmiotów. 

Przeprowadza szkolenia oraz doradza firmom, instytucjom w zakresie wprowadzania zmian w obszarach:

Profesjonalny sprzedawca – przedstawiciel handlowy 

Sposoby pozyskiwania klienta i organizacja sprzedaży

Obsługa klienta i techniki sprzedaży

Akademia handlowca

Marketing w firmie - budowanie strategii marketingowej na rynku w kraju i zagranicą

Pracownik administracyjno - biurowy

Obsługa sekretariatu i biura

Planowanie i organizowanie pracy własnej

Telemarketing

Techniki sprzedaży

Profesjonalna obsługa klienta

Doskonalenie procesu sprzedaży

Efektywna organizacja pracy własnej i zarządzania sobą w czasie

Negocjacje i metody wywierania wpływu

Budowanie i zarządzanie zespołem ludzi

Profesjonalne prezentacje

Skuteczny menedżer

Zarządzanie wizerunkiem firmy

Skuteczna komunikacja interpersonalna

Harmonogram

szkolenie trwa 2-dni - 16 godzin dydaktycznych (w tym lunch każdego dnia i przerwy kawowe)


Proponowana godzina szkolenia: 10.00-16.00

Informacje organizacyjne

Zgłoszenia:

e-mail: maticonsulting@szkolenia-mc.pl 

tel. 61 28 28 766 lub 600 43 33 71

FORMA:

Wykład – pogadanka, ćwiczenia indywidualne i grupowe / dyskusje / prezentacje. Informacje podstawowe

Cena: 4800 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem Pobierz ofertę/formularz zamówienia

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Iwona Świdurska