MySzkolimy.pl

Znajdź szkolenie dla siebie!

ABC przedsiębiorczości - zakładanie i prowadzenie własnej firmy

GŁÓWNY CEL SZKOLENIA:

Cel edukacyjny: szkolenie prowadzi do rozwoju kompetencji 
 zakresie poszerzania i usystematyzowania wiedzy na temat zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Przygotowuje do samodzielnego prowadzenia własnej firmy w zakresie zagadnień formalno-prawnych, analizy SWOT, rozliczeń podatkowych, rozliczeń ubezpieczeń społecznych, promocji, jak również pozyskiwania klienta. Szkolenie prowadzi do rozwoju kompetencji w zakresie poszerzania i usystematyzowania wiedzy na temat zakładania, prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Cel biznesowy: zdobyta wiedza oraz umiejętności nabyte podczas szkolenia przełożą się na efektywne zarządzanie własną firmą, utrzymanie firmy na rynku, na wzrost pozyskanych klientów, sprzedaż w firmie.


Cel szkolenia

EFEKTY UCZENIA SIĘ:

W ZAKRESIE WIEDZY UCZESTNIK

- jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada stosowną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną obejmującą zasady prowadzenia przedsiębiorstwa

- zna zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej rejestrowania działalności gospodarczej

- zna dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

- zna zasady i metody komunikacji z klientami, partnerami i współpracownikami

- zna zasady zarządzania finansami, sprzedażą, marketingiem, zatrudnieniem

- posiada wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz prawa pracy, działalności gospodarczej, rozliczeń z ZUS, US i innymi urzędami

- zna niezbędne przepisy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej

- zna zasady zarządzania firmą

- jest przygotowany do sporządzenia biznes planu własnego biznesu

- jest przygotowany do poszukiwania informacji nt. prowadzenia działalności gospodarczej

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI UCZESTNIK

- konstruuje pisma, wypełnia dokumenty, składa dokumenty w stosownych urzędach

- umie wypełniać księgi podatkowe

- umie zatrudnić pracownika (umie przygotować stosowne umowy dot. zatrudnienia) przygotowywać dokumenty rozliczeniowe, przygotować rozliczenie wynagrodzenia

- prowadzi działania sprzedażowe, marketingowe we własnej firmie

- prowadzi profesjonalne rozmowy telefoniczne

- pracuje efektywnie

- dokonuje wyboru odpowiednich przepisów, druków potrzebnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej

- umie interpretować zjawiska gospodarcze

- opracowuje biznes plan, analizę SWOT, ofertę

- potrafi zaprezentować firmę

- uzasadnia przewagę oferty na rynku nad innymi

- posiada umiejętności korzystania z odpowiednich elementów promocji

- rozwija własne predyspozycje do zarządzania własną firmą

- potrafi wybrać właściwe metody pozyskiwania klienta z uwagi na profil branży

- rozwija własne predyspozycje dotyczące pozyskiwania klientów

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH UCZESTNIK

- potrafi pracować z klientem, urzędami

- efektywnie organizuje własną pracę jako przedsiębiorca

- wykazuje motywację do budowania pozytywnego wizerunku firmy

- jest przygotowany do publicznej prezentacji

- potrafi komunikować się z innymi firmami, urzędami

- wykazuje motywację do budowania baz klientów

- działa w sposób kulturalny i etyczny

- motywuje innych do działania, komunikować się z otoczeniem

- deleguje zadania, wyznaczać cele – obowiązki

- inspiruje do działania

- podnosi kwalifikacje, uczy się przez całe życie, aktualizuje swoją wiedzę

- działać kreatywnie i konsekwentnie realizując zadania zawodowe

- ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania


Grupa docelowa

PROFIL UCZESTNIKÓW:

Szkolenie przygotowane dla osób chcących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Grupa docelowa:

- osoby bezrobotne

- osoby odchodzące z etatu do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

- inne zainteresowane osoby

FORMA:

Wykład – pogadanka, ćwiczenia indywidualne i grupowe / dyskusje / prezentacje. 


Program

PROGRAM SZKOLENIA:

- rejestracja firmy – krok po kroku

- wymogi formalno-prawne dot. rejestrowania i prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

- wybór korzystnej formy opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, podatkowa KPiR)

- zobowiązania podatkowe i deklaracje (rodzaje podatków, ulgi i zwolnienia)

- ubezpieczenia społeczne ZUS

- zasady prowadzenia dokumentacji w firmie (faktury VAT, rachunki, wyciągi i dowody bankowe, dowody przyjęcia i wydania towarów, materiałów oraz wykonanych usług)

- czynności poprzedzające rozpoczęcie własnej firmy – przygotowanie własnego biznes planu dla planowanej działalności

- biznes plan jednoosobowej działalności gospodarczej

- pomysł i ocena działalności na rynku (analiza SWOT)

- elementy strategii marketingowej (przygotowanie oferty rynkowej, promocja, pozyskiwanie klienta)

- sposoby i źródła finansowania własnej działalności


Certyfikaty

tak, zaświadczenie ukończenia szkolenia

Prowadzący

Iwona Świdurskaod 16 lat trener w zakresie przedsiębiorczości, sprzedaży, obsługi klienta, marketingu oraz prac administracyjno-biurowych firm, instytucji, fundacji, uczelni z całej Polski. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania - studiów doktoranckich o specjalności: organizacja
i zarządzanie przedsiębiorstwami oraz studiów magisterskich
o specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwami. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła studia podyplomowe
z oligofrenopedagogiki, obecnie kończy studia podyplomowe managerskie bhp.

Współpracowała z ogólnopolską firmą transportową, w zakresie obsługi, sprzedaży i marketingu. Od 2003 roku współpracuje
z firmami, szkołami wyższymi jako wykładowca/nauczyciel w zakresie m.in. przedsiębiorczości, profesjonalnej sprzedaży, organizacji sprzedaży w firmie. Przez około 8 lat przygotowywała młodzież jak również była egzaminatorem - egzaminów państwowych w zakresie nadawania tytułu technika handlowca oraz ekonomisty. Posiada bogate doświadczenie w zakresie szkoleń ze sprzedaży, obsługi klienta, telemarketingu czy marketingu. Od 2008 roku prowadzi ogólnopolską firmę, którą zarządza.

Harmonogram

szkolenie prowadzone będzie przez 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe)

Informacje organizacyjne

szkolenie prowadzone w formie stacjonarnej, może być realizowane w formie zdalnej


Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na szkolenie. 

Terminarz szkolenia

  • 2023-02-10 do 2023-02-11 - Zakopane, Małopolska | Ulica centrum
  • 2023-02-14 do 2023-02-15 - Częstochowa, Śląskie | Ulica centrum
  • 2023-02-15 do 2023-02-16 - Wrocław, Dolnośląskie | Ulica centrum
  • 2023-02-20 do 2023-02-21 - Łódź, Łódzkie | Ulica centrum
  • 2023-02-22 do 2023-02-23 - Poznań, Wielkopolskie | Ulica centrum
  • 2023-02-24 do 2023-02-25 - Kraków, Małopolska | Ulica Łagiewniki
  • 2023-03-02 do 2023-03-03 - Kraków, Małopolska | Ulica Łagiewniki
  • 2023-03-06 do 2023-03-07 - Poznań, Wielkopolskie | Ulica centrum

Pozostałe szkolenia Organizatora

Informacje podstawowe

Czas trwania: 2 dni

Cena: 1680 zł Netto

Skontaktuj się z Organizatorem Pobierz ofertę/formularz zamówienia

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa: Iwona Świdurska